ฟุจิวะระ โนะ ทะมะโกะ

ฟุจิวะระ โนะ ทะมะโกะ (ญี่ปุ่น: 藤原璋子) จักรพรรดินีใน จักรพรรดิโทะบะ จักรพรรดิองค์ที่ 74 และเป็นพระราชมารดาของ จักรพรรดิซุโตะกุ จักรพรรดิองค์ที่ 75 และ จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ จักรพรรดิองค์ที่ 77

ฟุจิวะระ โนะ ทะมะโกะ
ภาพวาดฝีพระหัตถ์
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(ชูงู)พ.ศ. 1661

ประสูติพ.ศ. 1644
วันสิ้นพระชนม์10 กันยายน พ.ศ. 1688
พระบิดาฟุจิวะระ โนะ คินซะเนะ
พระบิดาบุญธรรม:จักรพรรดิชิระกะวะ
พระมารดาฟุจิวะระ โนะ มิสึโกะ
พระสวามีจักรพรรดิโทบะ
พระบุตรจักรพรรดิซุโตะกุ
เจ้าหญิงมุเนะโกะ
จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ
ในชื่อบุคคลญี่ปุ่นนี้ นามสกุลคือฟุจิวะระ

ดูเพิ่มแก้ไข