เจ้าหญิงเรชิ (ญี่ปุ่น: 令子内親王) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นในช่วง พ.ศ. 16511677 และเป็นพระราชมารดาบุญธรรมของจักรพรรดิโทบะ จักรพรรดิองค์ที่ 74

เจ้าหญิงเรชิ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี (โคโง)1 เดือน 12 พ.ศ. 1650 (ตามปฏิทินจันทรคติ)
พระอัยยิกาเจ้า19 เดือน 3 พ.ศ. 1677

ประสูติ30 มิถุนายน พ.ศ. 1621
สิ้นพระชนม์25 พฤษภาคม พ.ศ. 1687
พระบิดาจักรพรรดิชิระกะวะ
พระมารดาฟุจิวะระ โนะ เคนชิ
พระราชบุตรจักรพรรดิโทะบะ (พระโอรสบุญธรรม)
พระสุสานของเจ้าหญิงเรชิที่วัดไดโงะ

เจ้าหญิงเรชิเป็นพระธิดาในจักรพรรดิชิระกะวะ จักรพรรดิองค์ที่ 72 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 1687 ขณะพระชนมายุได้ 65 พรรษา

อ้างอิง

แก้