เจ้าหญิงเรชิ (1813–1850)

เจ้าหญิงเรชิ (ญี่ปุ่น: れい子内親王โรมาจิReishi-naishinnō ; 5 ตุลาคม 1813 – 22 สิงหาคม 1850) จักรพรรดินีแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นจักรพรรดินีในจักรพรรดิโกะ-อุดะจากราชสกุลจิเมียวอิง

เจ้าหญิงเรชิ (1813–1850)
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี (โคโง)19 เดือน 8 พ.ศ. 1828

ประสูติ5 ตุลาคม พ.ศ. 1813
วันสิ้นพระชนม์22 สิงหาคม พ.ศ. 1850
พระบิดาจักรพรรดิโกะ-อุดะ
พระมารดาฟุจิวะระ โนะ คิมิโกะ
พระสวามีจักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะ

เจ้าหญิงเรชิเป็นพระราชธิดาองค์ที่ 2 ในจักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะจากราชสกุลไดกะกุจิ

บันทึกแก้ไข