พูดคุย:โรคซึมเศร้า

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ผมจะเริ่มทยอยแก้ไขบทความนี้เรื่อย ๆ ถ้าคิดว่าสิ่งที่แก้ไม่เหมาะสมด้วยเหตุใด สามารถแก้ไขต่อจากผมได้ กรุณาอย่าเอาง่ายกดปุ่มทำกลับครับ

@Txp158: ผมย้อนเพราะการแก้ไขของคุณลดคุณภาพของภาษาครับ ผมขอถามได้ไหมว่าอยู่ดี ๆ จะแก้ทำไม --Horus | พูดคุย 15:58, 5 ธันวาคม 2560 (ICT)

สาเหตุที่แก้แก้ไข

นี่คือประโยคเดิม

โรคซึมเศร้า (อังกฤษ: Major depressive disorder ตัวย่อ MDD) หรือภาวะซึมเศร้าคลินิก (clinical depression) ภาวะซึมเศร้ารุนแรง (major depression) ภาวะซึมเศร้าขั้วเดียว (unipolar depression) หรือโรคซึมเศร้าซ้ำ (recurrent depression) ในกรณีผู้ป่วยมีคราวซ้ำ ๆ เป็นความผิดปกติทางจิต (mental disorder) ที่กำหนดโดยพื้นอารมณ์ซึมเศร้าที่ทั่วไปและต่อเนื่อง ร่วมกับความภูมิใจแห่งตนต่ำและการเสียความสนใจและสุขารมณ์ในกิจกรรมที่ปกติทำให้เพลิดเพลินใจ

ตามความเห็นผมครับ

Major depressive disorder เป็นชื่อโรค คำที่นำมาทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า แต่ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันแก้ไข

ภาวะซึมเศร้าคลินิก (clinical depression) ไม่ใช่ชื่อโรคแต่เป็น ภาวะหรืออารมณ์ซึมเศร้าที่สามารถเห็นอาการทางคลินิค สามารถใช้แทนได้ในบางครั้งแต่อาจทำให้สับสนกับ dysthymia

ภาวะซึมเศร้าขั้วเดียว (unipolar depression) อาจใช้แทน Major depressive disorder แต่การจัดประเภทของภาวะนี้ใน ICD-10 (WHO 1992) และ DSM-IV-TR ไม่เหมือนกันอาจทำให้ผู้อ่านบางคนสับสน

โรคซึมเศร้าซ้ำ (recurrent depression) เป็นภาวะของการเป็นโรคซ้ำ ไม่ใช่ชื่อโรค เช่น Major depressive disorder, single episode หรือ Major depressive disorder, recurrent

ในกรณีผู้ป่วยมีคราวซ้ำ ๆแก้ไข

ผมไม่แน่ใจภาษา ถ้าจะไม่ให้แก้ กรุณาให้ความกระจ่างว่า คราวซ้ำ ๆ คืออะไร

หากคิดว่าคุณภาพของภาษาลด กรุณาแก้ดีกว่าครับ อย่ากดทำกลับ

สำหรับทั้งสามคำข้างต้น ผมขอไม่ออกความเห็น เพราะแปลติดวิกิพีเดียภาษาอังกฤษรุ่นก่อน ๆ มาเฉย ๆ
คราว เป็นศัพท์บัญญัติของ episode
เรื่องคุณภาพภาษา ขอชี้แจงว่า บางทีผมขอทำกลับไม่แก้นะครับ ถ้าเนื้อหามันไม่จำเป็นมาก หรือคุณภาพแตกต่างจากเดิมโดยไม่จำเป็น ถ้าจะให้อธิบาย ก็จะได้คำตอบเดียวกันนี้แหละ --Horus | พูดคุย 17:28, 5 ธันวาคม 2560 (ICT)

รับทราบครับ

กลับไปที่หน้า "โรคซึมเศร้า"