พูดคุย:ป้ายจราจรในประเทศไทย

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ป้ายจราจรที่ต้องแก้ไขและ/หรือยังไม่มีปรากฏในบทความ (ขอความอนุเคราะห์)แก้ไข

ป้ายแนะนำ (จัดทำใหม่)แก้ไข

แบบของกรมทางหลวงแก้ไข

ป้ายแนะนำตามรายชื่อดังกล่าว คือป้ายที่จะต้องดำเนินการจัดทำใหม่ (สร้างออกแบบเป็นป้ายใหม่) แล้วเผยแพร่ในบทความ ดังนี้

 1. ป้ายแนะนำล่วงหน้า (น.1)
 2. ป้ายชุดไป (น.24.1 และ น.24.2)
 3. ป้ายรวมแหล่งท่องเที่ยว (น.28.4)ทั้งนี้ ให้ยึดตาม

 1. แบบมาตรฐานตัวอักษร ตัวเลข และป้ายจราจร ของกรมทางหลวง
 2. คู่มือและมาตรฐานป้ายจราจร กรมทางหลวง
 3. คู่มือและมาตรฐานป้ายจราจร สนข. (ดูแบบสัญลักษณ์ที่ใช้บนป้าย น.28.4)

แบบของกรมทางหลวงชนบทแก้ไข

อยู่ในระหว่างการสำรวจรายชื่อป้าย ซึ่งจะลงเรื่องอภิปรายแยกอีกเรื่องหนึ่ง

ป้ายเตือนในงานก่อสร้างแก้ไข

ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง (ป้ายรหัส ตก.__ มีครบแล้ว) รายชื่อป้ายขอให้มีการสร้าง จัดทำ ออกแบบใหม่ คือ

 • ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง รหัสขึ้นต้นด้วย ตค.__ ทั้งหมดทุกป้าย
 • ทั้งนี้ ให้ยึดตาม
  • แบบมาตรฐานตัวอักษร ตัวเลข และป้ายจราจร กรมทางหลวง
  • คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง  งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลางแผ่นดิน ของกรมทางหลวง
 • ขนาดความสูงของป้ายสามารถปรับเพิ่มได้ครั้งละ 2.5 - 10 ซม. เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรจุข้อความภาษาอังกฤษได้ (เฉพาะป้ายที่มีข้อความภาษาอังกฤษ)

สาเหตุที่กระผม จำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ให้จัดทำออกแบบป้ายดังกล่าว ก็เพราะคอมพิวเตอร์ของผมชำรุดเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้

ใครที่จะพร้อมตอบรับความช่วยเหลือ พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาบทความ สามารถตอบรับมาได้ที่ด้านล่างนี้

หากใครมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถสร้างเรื่องอภิปรายที่หน้าพูดคุยของผมได้ครับ

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบทความ ป้ายจราจรในประเทศไทย ครับ

Oatkridsana (คุย) 16:12, 23 กรกฎาคม 2562 (ICT)

ปรับแก้ไขป้ายจำกัดความเร็วแก้ไข

เรียนทุกท่านผู้ที่มีส่วนร่วมในบทความ ป้ายจราจรในประเทศไทย ทุกท่านครับ

ผมขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับป้ายจำกัดความเร็ว (แบ่งตามประเภทของยวดยานพาหนะ) นะครับ

คือว่าเท่าที่ผมไปดูในแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง แล้วเปรียบเทียบกับป้ายดังรูป

 

ซึ่งอัพโหลดโดยคุณ มองโกเลีย๔๔ ผลปรากฏว่า

 • มีขนาดไม่เป็นไปตามแบบ ซึ่งในแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ให้ใช้ขนาด 240 × 360 เซนติเมตร
 • ขนาดรูปป้ายจำกัดความเร็ว (บ.32) ให้ใช้ขนาดสูง 60 เซนติเมตร ภายในมีตัวเลขแสดงความเร็ว ชุด D หรือ E มีความสูง 20 เซนติเมตร
 • รูปสัญลักษณ์ยวดยานพาหนะ ไม่อยู่ในแถวเดียวกัน จึงทำให้แยกแยะความเร็วของยานพาหนะแต่ละชนิดได้ไม่ชัดเจน ตามแบบฯ รูปสัญลักษณ์ยวดยานพาหนะ ให้อยู่ในแถวเดียวกัน ตามรายละเอียด อาทิ
  • รูปรถพ่วง และรูปรถยนต์สามล้อ ให้อยู่แถวเดียวกับ ป้ายจำกัดความเร็ว ที่ความเร็ว 60 กม./ชม. (หรือ 45 กม./ชม. ในเขต กทม. เมืองพัทยา และเขตเทศบาล)
  • รูปรถบรรทุก และรูปรถประจำทาง ให้อยู่แถวเดียวกับ ป้ายจำกัดความเร็ว ที่ความเร็ว 80 กม./ชม. (หรือ 60 กม./ชม. ในเขต กทม. เมืองพัทยา และเขตเทศบาล)
  • รูปรถยนต์ และรูปรถจักรยานยนต์ ให้อยู่แถวเดียวกับ ป้ายจำกัดความเร็ว ที่ความเร็ว 90 กม./ชม. (หรือ 80 กม./ชม. ในเขต กทม. เมืองพัทยา และเขตเทศบาล)
 • ข้อความบนป้าย
  • ภาษาไทย เปลี่ยนจาก ลดความเร็ว เป็น จำกัดความเร็ว สูง 20 เซนติเมตร
  • ภาษาอังกฤษ ให้ใช้คำว่า SPEED LIMIT สูง 10 เซนติเมตร

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบทความ ป้ายจราจรในประเทศไทย ครับ

ขอบคุณครับ

อ้างอิงจาก แบบแนะนำการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว (จากเว็บไซต์สำนักงานทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง)

Oatkridsana (คุย) 08:07, 29 มิถุนายน 2562 (ICT)

รายชื่อป้ายที่ต้องปรับปรุงใหม่ให้ได้ตามแบบมาตรฐานป้ายจราจรแก้ไข

 • หมายเหตุ ป้ายจราจรที่ต้องปรับปรุงใหม่ตามรายชื่อนี้ ให้ยึดตามแบบมาตรฐานป้ายจราจร และรวมไปถึงการจัดระยะช่องไฟตัวอักษร เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

แบบอ้างอิง

Oatkridsana (คุย) 06:27, 11 สิงหาคม 2562 (+07)

รายชื่อป้ายที่ต้องปรับปรุงใหม่ให้ได้ตามแบบมาตรฐานป้ายจราจร (3/11/2562)แก้ไข

 • หมายเหตุ ป้ายจราจรที่ต้องปรับปรุงใหม่ตามรายชื่อนี้ ให้ยึดตามแบบมาตรฐานป้ายจราจร และรวมไปถึงการจัดระยะช่องไฟตัวอักษร เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Oatkridsana (คุย) 18:57, 3 พฤศจิกายน 2562 (+07)

ย้ายไปวิกิตำราแก้ไข

@Geonuch: คิดว่าจะย้ายภาพไปทำเป็นสมุดภาพในวิกิตำรา แล้วคงรูปหลัก ๆ ที่ใช้แทนป้ายกลุ่มเดียวกันไว้ในวิกิพีเดีย คิดเห็นอย่างไรครับ --Horus (พูดคุย) 02:09, 25 พฤษภาคม 2563 (+07)

@Horus: ถ้าจะสร้างใหม่ในวิกิตำราก็ทำได้ครับ อาจเป็นสมุดภาพสำหรับเด็กหรือคู่มือสอนเกี่ยวกับกฎจราจรในประเทศไทยก็ได้ แต่จะย้ายออกจากวิกิพีเดียถาวรเลยหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเท่าไร เท่าที่ดูในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษรูปแบบบทความเกี่ยวกับป้ายจราจรก็คล้าย ๆ กับบทความนี้ (en:Road signs in the United States, en:Road signs in Hong Kong, en:Road signs in Germany) ถ้าจะปรับปรุงบทความอาจเป็นส่วนที่เป็นหมายเหตุให้ไปอธิบายใต้รูปป้ายหรือเปลี่ยนเป็นประโยคเรียงความแทนและปรับขนาดรูปให้เล็กลงเพื่อไม่ให้บทความยาวเกินไปได้ครับ --Geonuch (คุย) 12:53, 25 พฤษภาคม 2563 (+07)
คงตัวอย่างสำคัญหรือตัวอย่างที่สื่อถึงป้ายทั้งกลุ่มได้ครับ แต่ตอนนี้คิดว่ามากเกินไป Horus (พูดคุย) 13:18, 25 พฤษภาคม 2563 (+07)
@Oatkridsana, Oum13928, Boyz 1412, Mr.BuriramCN, BeckNoDa, และ Potapt: พอจะมีความเห็นเพิ่มเติมในการปรับปรุงบทความไหมครับ --Geonuch (คุย) 22:02, 25 พฤษภาคม 2563 (+07)
@Horus: ผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณ Geonuch ครับ --Boyz 1412 (คุย) 20:13, 26 พฤษภาคม 2563 (+07)
กลับไปที่หน้า "ป้ายจราจรในประเทศไทย"