วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
This user can contribute with a basic level of English.
ผู้ใช้ตามภาษา
ผู้ใช้นี้เป็นหน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ
และพร้อมปฏิบัติด้วยสคริปต์จัดให้

มองโกเลีย๔๔เป็นศึกษาเกี่ยวกับเครื่องหมายแต่ละและประเทศเช่น กลุ่มอาเซียน เอเชียกลาง-รัสเซีย ยุโรป เพื่อเปรียบความต่างของป้าย และ เริ่มแก้ไขป้ายจราจรในไทยและกัมพูชา แต่แบบมาตรฐานของป้ายในแต่ละประเทศ


อำเภอมะนัง แก้

 คลองลำโลน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เป็นคลองสายหลักที่สำคัญ

ดาวเกียรติยศ แก้

  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศกัมพูชา
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชา อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 13:19, 5 มกราคม 2561 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเวียดนาม
ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 12:52, 5 มกราคม 2561 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศอาเซอร์ไบจาน
ขอมอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอาเซอร์ไบจานอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 20:25, 13 มกราคม 2561 (ICT)