Oum13928
ชื่อในวิกิพีเดีย Oum13928
วันเกิด 29 สิงหาคม 2001
อาชีพ
เพศ ชาย
สถานที่อยู่ ประเทศไทย
เว็บไซต์ ไม่ระบุ
3 มีนาคม
หยุดเขียน ไม่ระบุ
ความตั้งใจ
สิ่งที่สนใจ ทางหลวง ระบบขนส่งมวลชน
ติดวิกิพีเดีย
ระดับทักษะ
จำนวนเรื่องที่เขียน