ประเทศเช็กโกสโลวาเกียในโอลิมปิกฤดูร้อน 1980 - ภาษาอื่น ๆ