หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาในโอลิมปิก

หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก