ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองฉาง"

หน้าใหม่: {{ตารางอำเภอ | name = หนองฉาง | english = Nong Chang | province = อุทัยธานี | area = 341.2 | population = 44,825 | popul...
(หน้าใหม่: {{ตารางอำเภอ | name = หนองฉาง | english = Nong Chang | province = อุทัยธานี | area = 341.2 | population = 44,825 | popul...)
(ไม่แตกต่าง)
35,040

การแก้ไข