พาราไดซ์ พาร์ค (เดิม: เสรีเซ็นเตอร์) และ พาราไดซ์ เพลส (เดิม: ฮ่า ฮ่า) เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าแพรงตองและไทยไดมารู จนเมื่อ พ.ศ. 2551 กลุ่มสยามพิวรรธน์ และเอ็มบีเค ดีเวลอปเมนท์ ได้เข้ามาบริหารศูนย์การค้าแทนผู้บริหารเดิม และได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ศูนย์การค้าใหม่ทั้งหมด ชูจุดเด่นเป็นศูนย์การค้าระดับกลางถึงบนในเขตกรุงเทพตะวันออก โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การค้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

พาราไดซ์ พาร์ค
paradise Park.jpg
พาราไดซ์ พาร์ค

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
สถานะ เปิดดำเนินการ
เปิดบริการ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553
เวลาทำการ พาราไดซ์ พาร์ค:
จันทร์-ศุกร์: 10:30-21:30
เสาร์-อาทิตย์: 10:30-21:30
พาราไดซ์ เพลส: 08:00-22:00
การใช้งาน
พื้นที่ 290,000 ตร.ม.
จำนวนชั้น 5 ชั้น
บริหารโดย บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีที รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เว็บไซต์ [1]

การจัดสรรพื้นที่แก้ไข

พาราไดซ์ พาร์ค แบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมดสองอาคารได้แก่อาคารพาราไดซ์ พาร์ค หรือเสรีเซ็นเตอร์เดิมที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 และอาคารพาราไดซ์ เพลส (ฮ่า ฮ่า เดิม) ที่สร้างขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2555 โดยทั้งสองอาคารมีรายละเอียดดังนี้

พาราไดซ์ พาร์คแก้ไข

พาราไดซ์ พาร์ค ประกอบด้วยพื้นที่สำคัญดังนี้

พาราไดซ์ เพลสแก้ไข

พาราไดซ์ เพลส ประกอบด้วยพื้นที่สำคัญดังนี้

  • เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาพาราไดช์ เพลส (เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)
  • โรงเรียนกวดวิชา
  • บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
  • สำนักงานให้เช่า

พื้นที่จัดสรรในอดีตแก้ไข

การคมนาคมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. https://www.prachachat.net/marketing/news-246152 พ่ายศึกค้าปลีก! ห้างสรรพสินค้า ‘โตคิว ‘ ปิดสาขาพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์