พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา (30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2416) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเอี่ยม (หลานพระยาอนุชิตชาญชัย (อุ่น)) เมื่อวันพุธ เดือน 12 แรม 15 ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. 1215 ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396 บ้างว่าประสูติเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2397

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีพัฒนา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นเอก
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาเอี่ยม ในรัชกาลที่ 4
ประสูติ30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396
สิ้นพระชนม์8 มิถุนายน พ.ศ. 2416 (19 ปี)

พระองค์เจ้าศรีพัฒนามีพระพลานามัยไม่ใคร่สมบูรณ์มากนักมาตั้งแต่ประสูติ แพทย์จึงได้คอยถวายการรักษาพระอาการอยู่ตลอดพระชนม์ชีพ กระทั่งสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 7 ขึ้น 13 ค่ำ ปีระกา เบญจศก จ.ศ. 1235 ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2416 สิริพระชันษา 19 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดบวรนิเวศวิหาร

พระอิสริยยศแก้ไข

  • 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 : พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา
  • 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2416 : พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา
  • 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา

อ้างอิงแก้ไข

  • พระราชปรารภในพระราชสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยเหตุแห่งความตายในท่ามกลางอายุ. ทรงพระราชนิพนธ์ พระราชทานให้พิมพ์ในหนังสือวชิรญาณวิเศษ เมื่อ พ.ศ. 2431.