พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ พระนามเดิม พระองค์เจ้าชายงอนรถ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 15 ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจาด

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้างอนรถ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
พระองค์เจ้าชั้นเอก
ประสูติ4 มกราคม พ.ศ. 2359
สิ้นพระชนม์7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2393
(34 ปี)
หม่อมหม่อมรอด งอนรถ ณ อยุธยา
พระโอรสหม่อมเจ้าแดง งอนรถ
ราชสกุลงอนรถ
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาจาด ในรัชกาลที่ 3
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

พระองค์เจ้างอนรถประสูติวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ้น 5 ค่ำ ปีกุน สัปตศก จ.ศ. 1177 ตรงกับวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2358 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อเดือน 11[1] ปีจอ โทศก จ.ศ. 1212 พ.ศ. 2393 พระชันษา 36 ปี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ ทรงเป็นต้นราชสกุลงอนรถ[2]

พระโอรส-ธิดา แก้

พระองค์มีพระโอรส-ธิดา 2 พระองค์

 • หม่อมเจ้าแดง งอนรถ (ประสูติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2393 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465) เสกสมรสกับหม่อมวัน งอนรถ ณ อยุธยา และทรงมีหม่อมอีก 1 คน คือ หม่อมแอบ งอนรถ ณ อยุธยา มีโอรสและธิดา 4 คน ดังนี้
  • หม่อมราชวงศ์ไม่มีนาม (ถึงแก่กรรมก่อนได้รับการตั้งนาม) มีหม่อมวันเป็นหม่อมมารดา
  • หม่อมราชวงศ์ไม่มีนาม (ถึงแก่กรรมก่อนได้รับการตั้งนาม) มีหม่อมวันเป็นหม่อมมารดา
  • หม่อมราชวงศ์หญิงโต งอนรถ มีหม่อมวันเป็นหม่อมมารดา พระชายาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (12 ธันวาคม พ.ศ. 2426 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2501)
  • หม่อมราชวงศ์เล็ก งอนรถ มีหม่อมแอบเป็นหม่อมมารดา[3] สมรสกับเฉลา งอนรถ ณ อยุธยา มีบุตร 7 คน ดงนี้
   • หม่อมหลวงจ้อย งอนรถ (ญ)
   • หม่อมหลวงกิ่งก้อย งอนรถ (ช)
   • หม่อมหลวงจุลลา งอนรถ (ญ)
   • หม่อมหลวงจุลกะ งอนรถ (ช)
   • หม่อมหลวงย่อม งอนรถ (ช)
   • หม่อมหลวงจาริมา งอนรถ (ญ)
   • หม่อมหลวงสุจิรา งอนรถ (ญ)
 • หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 1. พระนามพระองค์เจ้าวังหลวงแลวังน่าฯ และ จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 1, หน้า 91
 2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ราชสกุลวงศ์ เก็บถาวร 2017-02-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน พิมพ์ครั้งที่ 4; กรุงเทพฯ, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์: 2554
 3. หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เล็ก งอนรถ