พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ

"จูมง" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับละครโทรทัศน์ ดูที่ จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์

พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ (เกาหลี: 동명성왕 Dongmyeong-seongwang, 59 - 19 ปีก่อนคริสตกาล, ครองราชย์ 37 – 19 ปีก่อนคริสตกาล) ปฐมจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโคกูรยอ ประสูติเมื่อ 59 ปีก่อนคริสตกาล มีพระนามเดิมว่า จูมง โดยทรงเป็นบุตรของแฮโมซูแห่งพูยอ และยูฮวาพูอิน ต่อมาเมื่อบิดาเสียชีวิตระหว่างการรบพระเจ้ากึมวากษัตริย์แห่งอาณาจักรพูยอได้รับพระนางยูฮวาเป็นพระสนม และรับจูมงเป็นพระราชโอรสบุญธรรม

พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ
พระจักพรรดิแห่งราชวงศ์โคกูรยอ
Tomb of King Tongmyong, Pyongyang, North Korea.jpg
จักรพรรดิทงมย็องแห่งโคกูรยอ
ปฐมจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโคกูรยอ
ครองราชย์37–19 ปีก่อนคริสตกาล
ถัดไปยูรี
พระมเหสีพระมเหสีโซซอโน,
พระมเหสีเอกอีโซยา
พระราชบุตรองค์ชายยูรี, องค์ชายพีรู, องค์ชายอนโจ
ราชสกุลโคกูรยอ
พระราชบิดาเจ้าแฮโมซู
พระราชมารดาพระสนมยูฮวา
ประสูติ58 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต19 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชวังคย็องฮี, ประเทศเกาหลี
ฝังพระศพว็อนนึง, คูรี, จังหวัดคย็องกี
พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ
ฮันจา東明聖王 หรือ 東明王

ประสูติแก้ไข

ในประวัติศาสตร์ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นพ่อของจักรพรรดิทงมย็อง บางตำราบอกว่าพระองค์เป็นลูกของแฮโมซูและยูฮวา โดยแฮโมซูนั้นเป็นบุตรชายแห่งสวรรค์ ส่วนยูฮวาเป็นธิดาของฮาบก เทพเจ้าแห่งน้ำ ตำราบอกว่าแฮมโมซูได้แอบดูยูฮวาที่แม่น้ำขณะที่นางกำลังอาบน้ำอยู่ ทั้งสองได้ตกหลุมรักกัน แต่เทพฮาบกพ่อของยูฮวาไม่ชอบแฮโมซู ต่อมาได้กลับคืนสู่สวรรค์ ส่วนยูฮวาเทพฮาบกพ่อของนางได้ขับไล่นางไปยังที่อื่น นางได้พบกับพระเจ้ากึมวาแห่งพูยอตะวันออก ซึ่งต่อมาเขาได้รับนางเป็นสนมของตัวเอง

ต่อมายูฮวาท้องโดยได้รับแสงไฟจากดวงอาทิตย์และคลอดลูกออกมาเป็นไข่ กษัตริย์กึมวาได้พยายามทำลายไข่ใบนี้ อีกทั้งยังพยายามนำไข่ไปทิ้งในป่าเพื่อเป็นอาหารของสัตว์แต่ก็ไม่สำเร็จกษัตริย์กึมวาจึงคืนไข่ให้สนมยูฮวา ต่อมาเปลือกไข่ได้ฟักออกมาเป็นเด็กผู้ชาย พระสนมยูฮวาจึงได้ขนานนามเด็กคนนี้ว่า จูมง ซึ่งในภาษาพูยอโบราณแปลว่า นักแม่นธนู

หนีออกจากพูยอแก้ไข

จูมงเป็นที่ชื่นชอบเพราะมีฝีมือการยิงธนูเก่งมาก ทำให้บรรดาโอรสของกษัตริย์กึมฮวาพากันอิจฉา ท้ายที่สุดจูมงถูกบังคับให้ออกจากพูยอ ตามตำนานเล่าว่าขณะที่จูมงควบม้าไปถึงบริเวณแม่น้ำ ตะไคร่น้ำได้เกาะกลุ่มเป็นสะพานให้จูมงขี่ม้าข้ามไป ในปี 37 ก่อนคริสตกาล จูมงได้กลายเป็นจักรพรรดิองค์แรกของโคกูรยอ และได้รวบรวม 6 ชนเผ่าแห่งจงกรมบนเข้าสู่อาณาจักรโคกูรยอ และต่อมาพระองค์ได้สมรสกับโซซอโนธิดาของหัวหน้าเผ่าเครู

จักรพรรดิองค์แรกแห่งอาณาจักรโคกูรยอแก้ไข

ในปีที่ 37 ก่อนคริตกาล จูมงสถาปนาอาณาจักรโคกูรยอขึ้นและดำรงตำแหน่งจักรพรรดิองค์แรก ในปีเดียวกันนั้นเอง เจ้าซงยางแห่งพีรยูได้สวามิภักดิ์ต่อโคกูรยอ หลังจากพระเจ้าทงมย็องส่งทหารไปช่วยพีรยูปราบเผ่ามัลกัลที่มารุกรานพีรยู

ในปีที่ 34 ก่อนคริตกาล การก่อสร้างเมืองโชลบน เมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรโคกูรยอพร้อมด้วยพระราชวังหลวงแล้วเสร็จ 4 ปีต่อมาในปีที่ 28 ก่อนคริตกาล จักรพรรดิทงมย็องส่งนายพลบูวียอมไปปราบแคว้นอกจอ ในปีเดียวกันนั้นเอง พระมารดาของพระองค์ พระนางยูฮวาสิ้นพระชนม์ลงในพระราชวังที่พูยอ พระเจ้ากึมจัดงานพระศพของพระนางเทียบเท่าพระมเหสีถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงนางสนมก็ตาม

จักรพรรดิทงมย็องส่งคณะทูตและของขวัญมากมายไปให้พระเจ้ากึมวาในความรู้สึกสำนึกบุญคุณที่ทรงเลี้ยงดูพระองค์มา ในปีที่ 19 ก่อนคริตกาลพระนางเยโซยา ชายาของพระองค์ได้หนีออกจากพูยอพร้อมด้วยพระโอรสคือ องค์ชายยูรีเข้ามายังโคกูรยอ

พระมเหสียีโซยาและองค์ชายยูรี ได้กลับมาจากการเป็นตัวประกันของอาณาจักรพูยอ ทำให้พระมเหสีโซซอโนคิดจะสร้างอาณาจักรใหม่ เพราะพระนางกลัวว่าโอรสของพระนางจะแย่งบัลลังก์กับองค์ชายยูรี พระมเหสีโซซอโนพร้อมด้วยพระโอรสทั้ง 2 พระองค์และผู้คนมากมายได้ออกจากโคกูรยอไปสร้างเมืองใหม่ทางตอนใต้ของโคกูรยอ บริเวณคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบัน พระนางได้สร้างอาณาจักรแพกเจขึ้นมา

ต่อมาพระเจ้าทงมย็องได้สถาปนาองค์ชายยูรีเป็นรัชทายาท ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ายูรีนั่นเอง

พระราชวงศ์แก้ไข

  • พระบิดา : เจ้าแฮโมซู บุตรของพระอาทิตย์
  • พระมารดา : พระสนมยูฮวา ธิดาของเทพแห่งแม่น้ำแห่งเมืองฮาแบ เป็นพระสนมของพระเจ้ากึมวาแห่งอาณาจักรพูยอตะวันออก

พระมเหสีแก้ไข

  • ราชินี ยีโซยา จากตระกูล ยี หลังพระเจ้าทงมย็องสวรรคตพระนางจึงขึ้นเป็นพระพันปีหลวงยีโซยา
  • ราชินี โซซอโน จากตระกูล ซอ หลังจากสร้างอาณาจักรใหม่พระนางคือพระนางซอโนแห่งแพ็กเจ

พระโอรสแก้ไข

  • องค์ชายพีรู เป็นพระโอรสบุญธรรมที่ประสูติจากพระนางซอโน
  • องค์ชายยูรี เป็นพระโอรสที่ประสูติจากพระนางโซยา
  • องค์ชายอนจอ เป็นพระโอรสที่ประสูติจากพระนางซอโน
  • องค์หญิงโซย็อน เป็นพระธิดาที่ประสูติจากพระนางโซยา
ก่อนหน้า พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ ถัดไป
ไม่มี   จักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
(37–19 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้ายูรี