พระเจ้ากึมวา (เกาหลี금와왕; ฮันจา金蛙王; 48 ปีก่อนคริสตกาล-7 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นกษัตริย์ลำดับที่สองของอาณาจักรพูยอ ได้ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าแฮบูรู ผู้เป็นพระราชบิดาหลังสิ้นพระชนม์ ทรงมีพระราชโอรสสองพระองค์จากพระอัครมเหสีของพระองค์คือพระเจ้าแทโซ และเจ้ายองโพ ต่อมาพระเจ้ากึมวาพบกับยูฮวา ธิดาของเทพฮาบกซึ่งได้ถูกบิดาขับไล่ หลังจากนั้นทรงรับนางยูฮวาเข้ามาเป็นพระสนมของพระองค์ และต่อมายูฮวาท้องโดยได้รับแสงไฟจากดวงอาทิตย์และคลอดลูกออกมาเป็นไข่ พระเจ้ากึมวาได้พยายามทำลายไข่ใบนี้ อีกทั้งยังพยายามนำไข่ไปทิ้งในป่าเพื่อเป็นอาหารของสัตว์แต่ก็ไม่สำเร็จ จึงคืนไข่ให้สนมยูฮวา ต่อมาเปลือกไข่ได้ฝักออกมาเป็นเด็กผู้ชาย พระสนมยูฮวาจึงได้ขนานนามเด็กคนนี้ว่า จูมง ซึ่งในภาษาพูยอโบราณแปลว่า นักแม่นธนู

พระเจ้ากึมวา
ฮันกึล
금와왕
ฮันจา
金蛙王
อาร์อาร์Geumwa Wang
เอ็มอาร์Kŭmwa Wang

พระเจ้ากึมวาได้โปรดปรานเจ้าชายจูมง ทำให้บรรดาโอรสของกษัตริย์กึมฮวาพากันอิจฉา ท้ายที่สุดจูมงถูกบังคับให้ออกจากพูยอ ต่อมาจูมงได้กลายเป็นกษัตริย์องค์แรกของ โคกูรยอ มีพระนามว่า พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ และได้รวบรวม 6 ชนเผ่าเข้าสู่อาณาจักรโคกูรยอ ต่อมาหลังจากพระสนมยูฮวาตาย พระเจ้ากึมวาได้จัดงานศพให้นางเทียบเท่ากับพระอัครมเหสีและเป็นพระมารดาแห่งโคกูรยอ พระเจ้าทงมย็องได้ส่งของขวัญไปยังอาณาจักรพูยอเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูที่พระเจ้ากึมวาดูแลพระสนมยูฮวามาตลอดและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่ออาณาจักรทั้งสองฝ่าย

หลังจากพระเจ้ากึมวาได้สิ้นพระชนม์ เมื่อ 7 ปีก่อนคริสตกาล เจ้าชายแทโซ พระราชโอรสองค์โตของพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแทโซ

อ้างอิง

แก้