พระนางโซซอโน

(เปลี่ยนทางจาก พระมเหสีโซซอโน)

พระนางโซซอโน (เกาหลี: 소서노)พระมเหสีองค์ที่ 2 ฝ่ายขวาของ พระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ ทรงเป็นกุญแจสำคัญในการก่อตั้ง 2 อาณาจักรสำคัญในอดีตคือ โคกูรยอ และ แพ็กเจ พร้อมกันนั้นเป็นพระราชมารดาขององค์ชายถึง 2 พระองค์คือ องค์ชายพีรู และปฐมกษัตริย์แห่ง อาณาจักรแพ็กเจ พระเจ้าอนโจ

พระนางโซซอโน
พระนาม소서노
ราชวงศ์โคกูรยอ
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคต6 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบิดายอนทาบาล
พระราชมารดาไม่ปรากฏ
พระราชสวามีพระเจ้าทงมย็องแห่งโคกูรยอ
พระบุตรองค์ชายอนโจ
องค์ชายพีรู
ชื่อนี้เป็นชื่อบุคคลเกาหลีที่มีนามสกุลว่า {{{1}}}
พระนางโซซอโน
ฮันกึล소서노
ฮันจา召西奴

พระราชประวัติแก้ไข

ตามบันทึกในพงศาวดารของเกาหลีได้กล่าวไว้ว่าพระนางทรงเป็นธิดาของ ยอน ทาบุล หัวหน้าเผ่าพีรูผู้พรั่งพร้อมด้วยเงินทองและอำนาจในมณฑลโชบุนต่อมาทรงได้พบรักกับ องค์ชายจูมง แห่ง อาณาจักรพูยอ และเมื่อองค์ชายจูมงได้ทรงหนีออกจากพูยอเพื่อตั้งอาณาจักรใหม่ของพระองค์เอง พระนางก็ทรงได้ให้การสนับสนุนองค์ชายจูมงทั้งทางด้านเงินทองและเสบียงอาหารต่อมาเมื่อองค์ชายจูมงทรงเลือกเมืองโชบุนเป็นราชธานีของอาณาจักรใหม่ซึ่งพระราชทานนามว่า โกคูรยอ หลังจากนั้นก็ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์และเสกสมรสกับพระนางโซซอโนไปพร้อมกันหลังจากนั้นไม่ นานพระนางก็มีพระประสูติกาลพระราชโอรสถึง 2 พระองค์คือ องค์ชายพีรู และ องค์ชายอนโจ แต่แล้วเมื่อพระชายายีโซยา ได้พา องค์ชายยูริ พระราชโอรสองค์ใหญ่มาเข้าเฝ้าพระเจ้าทงมยองซ็องก็สถาปนาพระชายายีโซยาขึ้นเป็นพระมเหสีและสถาปนา องค์ชายยูริขึ้นเป็นองค์ชายรัชทายาททำให้พระมเหสีซอซอนโนพร้อมด้วยพระราชโอรสทั้งสองและทหารกับชาวบ้านบางส่วนได้อพยพลงไปทางใต้ของโกคูรยอแต่เดินทางไปได้ไม่นานองค์ชายพีรูก็ได้สิ้นพระชนม์ลงทำให้เมื่อมีการสถาปนาอาณาจักรแพคเจองค์ชายอนโจจึงขึ้นครองราชย์แทน

พระนางซอซอนโนได้สิ้นพระชนม์ลงเมื่อ 6 ปีก่อนคริสตกาล ขณะพระชนม์ได้ 61 พรรษา