เปิดเมนูหลัก

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช (12 ธันวาคม พ.ศ. 2413 - 17 กันยายน พ.ศ. 2481) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงทหารเรือ และรองเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ [1] เป็นพระโอรสลำดับที่ 37 [2] ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เมื่อประสูติเป็นหม่อมเจ้า มีพระนามว่า หม่อมเจ้าตุ้ม

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช
พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช.jpg

พระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2413
สิ้นชีพิตักษัย 17 กันยายน พ.ศ. 2481 (67 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
หม่อม หม่อมเล็ก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าตุ้มทรงรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และกระทรวงทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า และพระราชทานพระนามใหม่ว่า สนิทพงศ์พัฒนเดช เมื่อ พ.ศ. 2467 [3]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช ทรงประทับอยู่ที่วังริมคลองบางหลวง [4] มีหม่อมท่านหนึ่งคือ หม่อมเล็ก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ชาวไทยเชื้อสายลาวจากจังหวัดอุบลราชธานี พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2481 พระชันษา 64 ปี พระศพยังคงไม่ได้รับพระราชทานเพลิง แต่บรรจุอยู่ที่วัดบรมสถล (วัดดอน ยานนาวา)[4] ตามที่รับสั่งกับหม่อมเล็ก[5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. สายสกุลสนิทวงศ์
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  3. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
  4. 4.0 4.1 ฐานข้อมูลท้องถิ่นธนบุรี คลองบางหลวง
  5. มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, สำนักศิลปและวัฒนธรรม. ทีทัศน์วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2551. หน้า 65-91