พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช

นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช (12 ธันวาคม พ.ศ. 2413 - 17 กันยายน พ.ศ. 2481) อดีตราชองครักษ์ ปลัดทูลฉลองกระทรวงทหารเรือ และรองเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ [1] เป็นพระโอรสลำดับที่ 37 [2] ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เมื่อประสูติเป็นหม่อมเจ้า มีพระนามว่า หม่อมเจ้าตุ้ม

พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 2
พระองค์เจ้าชั้นตรี
พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช.jpg
รองเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466
หม่อมหม่อมเล็ก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
ประสูติ12 ธันวาคม พ.ศ. 2413
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
สิ้นพระชนม์17 กันยายน พ.ศ. 2481 (67 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
รับใช้กองทัพเรือสยาม
ชั้นยศRTN OF-8 (Vice Admiral).svg พลเรือโท

พระประวัติรับราชการแก้ไข

หม่อมเจ้าตุ้มทรงรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และกระทรวงทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า และพระราชทานพระนามใหม่ว่า สนิทพงศ์พัฒนเดช เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 [3]และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2458

สิ้นพระชนม์แก้ไข

นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช ทรงประทับอยู่ที่วังริมคลองกอกใหญ่ [4] (ปากคลองบางไส่ไก่) มีหม่อมสามท่าน โดยมีหม่อมท่านสุดท้าย คือ หม่อมเล็ก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (บุตรีนายเลื่อม และ นางจันทร์) ชาวไทยเชื้อสายลาวจากจังหวัดอุบลราชธานี พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยโรคพระหทัยพิการ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2481 พระชันษา 67 ปี พระศพยังคงไม่ได้รับพระราชทานเพลิง และบรรจุอยู่ที่วัดบรมสถล (วัดดอน ยานนาวา)[4] ตามที่รับสั่งกับหม่อมเล็ก[5] ปัจจุบันพระศพ ย้ายบรรจุที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข


อ้างอิงแก้ไข

  1. แจ้งความกระทรวงทหารเรือ
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  3. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
  4. 4.0 4.1 ฐานข้อมูลท้องถิ่นธนบุรี คลองบางหลวง
  5. มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, สำนักศิลปและวัฒนธรรม. ทีทัศน์วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2551. หน้า 65-91
  6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2467/D/2655.PDF
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/D/1868.PDF