พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช

นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช (12 ธันวาคม พ.ศ. 2413 - 17 กันยายน พ.ศ. 2481) อดีตราชองครักษ์ องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปลัดทูลฉลองกระทรวงทหารเรือ และรองเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ [1] เป็นพระโอรสลำดับที่ 37 [2] ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เมื่อประสูติเป็นหม่อมเจ้า มีพระนามว่า หม่อมเจ้าตุ้ม

พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 2
พระองค์เจ้าชั้นตรี
ราชองครักษ์, รองเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ, องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466
ประสูติ12 ธันวาคม พ.ศ. 2413
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
สิ้นพระชนม์17 กันยายน พ.ศ. 2481 (67 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
หม่อมหม่อมเล็ก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ราชสกุลสนิทวงศ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
รับใช้กองทัพเรือสยาม
ชั้นยศ พลเรือโท

พระประวัติรับราชการ แก้

หม่อมเจ้าตุ้มทรงรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และกระทรวงทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า และพระราชทานพระนามใหม่ว่า สนิทพงศ์พัฒนเดช เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2467 [3]และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2458

ในระหว่างที่รับราชการอยู่ที่กรมทหารเรือ นายเรือเอกผู้ช่วยหม่อมเจ้าตุ้ม ได้รับตำแหน่งเป็นยกกระบัตรทัพเรือ

พระยศทหารเรือ แก้

 • พ.ศ. 2460 - พลเรือโท[4]
 • พ.ศ. 2455 - พลเรือตรี[5]

สิ้นพระชนม์ แก้

นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช ทรงประทับอยู่ที่วังริมคลองกอกใหญ่ [6] (ปากคลองบางไส้ไก่) มีหม่อมสามท่าน โดยมีหม่อมท่านสุดท้าย คือ หม่อมเล็ก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (บุตรีนายเลื่อม และ นางจันทร์) ชาวไทยเชื้อสายลาวจากจังหวัดอุบลราชธานี พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยโรคพระหทัยพิการ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2481 พระชันษา 67 ปี พระศพยังคงไม่ได้รับพระราชทานเพลิง และบรรจุอยู่ที่วัดบรมสถล (วัดดอน ยานนาวา)[6] ตามที่รับสั่งกับหม่อมเล็ก[7] ปัจจุบันพระศพ ย้ายบรรจุที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. แจ้งความกระทรวงทหารเรือ
 2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 3. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
 4. พระราบทานยศทหารเรือ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/697_1.PDF
 5. พระราชทานสัญญาบัตรทหารเรือ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/127.PDF
 6. 6.0 6.1 ฐานข้อมูลท้องถิ่นธนบุรี[ลิงก์เสีย] คลองบางหลวง
 7. มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, สำนักศิลปและวัฒนธรรม. ทีทัศน์วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2551. หน้า 65-91
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2467/D/2655.PDF
 9. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณืและเหรียญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40 หน้า 3420 วันที่ 7 มกราคม 2466
 10. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 33 หน้า 2190 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2459
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/D/1868.PDF