วัดบรมสถล

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดบรมสถล หรือ วัดดอน มีชื่อเต็มว่า วัดบรมสถลศรีวิสุทธิโสภณรังสรรค์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 28 วา โดยมีคูเป็นเขตวัดล้อมรอบทุกด้าน กล่าวคือ คูด้านเหนือและด้านตะวันออกเป็นเครื่องปันเขตวัดดอนกับป่าช้าจีน ส่วนคูด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นเครื่องปันเขตวัดดอนกับชาวบ้าน วัดดอนมีวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงคือ พระกริ่งฟ้าผ่า[1]

วัดบรมสถล
วัดบรมสถลศรีสุทธิโสภณรังสรรค์ (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (7).jpg
ชื่อวัดบรมสถล, วัดดอน, วัดบรมสถลศรีวิสุทธิโสภณรังสรรค์, วัดดอนทวาย, วัดดอนหลังบ้านทวาย
ที่ตั้งเลขที่ 115 ซอยเจริญกรุง 63 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

วัดดอนสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปรากฏหลักฐานเดิมว่า มังจันจ่าพระยาทวายได้มาขอสวามิภักดิ์ขึ้นกับไทย จึงมีชาวทวายตามเข้ามาอยู่ด้วยและได้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2340 วัดตั้งอยู่บนดอนจึงได้ชื่อว่า "วัดดอน" และ วัดดอนทวาย บ้างเรียก วัดดอนหลังบ้านทวาย จนในปี พ.ศ. 2400 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แปลงนามวัดให้ใหม่เป็น "วัดบรมสถล"[2]

สมัยที่พระราชวิสุทธิโสภณเป็นเจ้าอาวาสนี้ วัดดอนเริ่มมีการพัฒนาปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ วัดจึงวางโครงการพัฒนาใหม่หมดทั้งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตวัดประโยชน์แล้วดำเนินการก่อสร้างปฏิสังขรณ์โดยเริ่มสร้างกำแพงวัด กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ และเสนาสนะที่จำเป็นอื่น ๆ ยกเว้นอุโบสถ วิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2522

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ย้อนอดีตที่มาวัดดอน ยานนาวา วัดของชาวทวาย ก่อนจะมาเป็นป่าช้าหลอน ต้นกำเนิดพระกริ่งฟ้าผ่า พระครูกึ๋น". ทีนิวส์.
  2. "วัดบรมสถล (วัดดอน)". ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยเซนต์หลุยส์.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข