พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทรงศะศิคุณ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทรงศะศิคุณ (พ.ศ. 2422 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2438) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์

พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าทรงศะศิคุณ
พระวรวงศ์เธอชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นตรี
ประสูติพ.ศ. 2422
สิ้นพระชนม์13 มิถุนายน พ.ศ. 2438
ราชสกุลจักรพันธุ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
พระมารดาหม่อมทับทิม จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

พระประวัติ

แก้

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทรงศะศิคุณ เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่หม่อมทับทิม จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อพ.ศ. 2422 เมื่อแรกประสูติมีพระอิสริยยศเป็นหม่อมเจ้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเบี้ยหวัดปีละ 3 ชั่ง

ต่อมาในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2438 ทรงมีพระอาการประชวรเสียดพระนาภี และเป็นเหน็บชาทั่วองค์ ได้ให้ขุนเทวโอสถ หม่อมราชวงศ์สอาด พระสิทธิสารมารักษาว่าเป็นโรคโรคลมเพื่อเส้นและโลหิตพิการ ประกอบยาให้เสวยอาการทรงบ้างทรุดบ้าง หาหมอไนติงเกลมารักษา ได้ประกอบยาถวายพระอาการไม่ดีขึ้น สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2438 สิริพระชันษา 15 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบพระศพ และหีบทองเป็นเกียรติยศ[1]

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาพระโอรสธิดาในเจ้าฟ้าที่ที่มารดามิได้เป็นเจ้าทุกพระองค์เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470[2] หม่อมจ้าทรงศะศิคุณ จึงได้รับการสถาปนาหลังการสิ้นพระชนม์เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทรงศะศิคุณ

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ข่าวตาย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 12 (ตอน 8): หน้า 94. 17 มกราคม 2434. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2021.
  2. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 205. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2021-08-17.