พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระยาราชวังสัน

นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) (9 มิถุนายน พ.ศ. 2429 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482)[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายพลเรือโท
พระยาราชวังสัน
(ศรี กมลนาวิน)
Vice Admiral Phraya Ratchawangsan (Sri Kamonnawin).jpg
เกิด9 มิถุนายน พ.ศ. 2429
เสียชีวิต21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 (52 ปี)
คู่สมรสนาง ถนอมศรี ประดิยัตินาวายุทธ
คุณหญิง ระจิตร ราชวังสัน
บุตรพลเรือตรี กมล กมลนาวิน
ดร โกมล กมลนาวิน
นาย กมุท กมลนาวิน
พลเรือตรี กุมุท กมลนาวิน
พลเรือเอก โกมุท กมลนาวิน
ด.ช. กสุม กมลนาวิน
นาย กุสุม กมลนาวิน
คุณหญิง กมลนารี สิงหะ
พลเรือเอก โกสุม กมลนาวิน
นาง กมลเทวี ฉันทานุมัติ
บิดามารดานายเล็ก กมลนาวิน
นางจู กมลนาวิน

พลเรือโท พระยาราชวังสัน มีนามเดิมว่า ศรี กมลนาวิน เกิดที่ตำบลบ้านท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรนายเล็ก-นางจู กมลนาวิน เป็นพี่ชายของหลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)[2] สมรสกับ นางสาวถนอมศรี วีระศิริ (นางถนอมศรี ประดิยัตินาวายุทธ) เมื่อ พ.ศ. 2456 ต่อมาเมื่อนางถนอมศรีถึงแก่กรรม จึงสมรสกับ นางสาว ระจิตร วีระศิริ (คุณหญิงระจิตร ราชวังสัน) น้องสาวภรรยา

ศรี กมลนาวิน จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษ[3] เข้าเรียนเป็นนักเรียนนายเรือ เมื่อ พ.ศ. 2446[4] ได้ถวายตัวต่อพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ เมื่อ พ.ศ. 2449 และรับราชการทหารเรือ เคยเป็นผู้บังคับการเรือหลวงคำรณสินธุ์ซึ่งเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2455[5] ขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็น นาวาตรี หลวงประดิยัตินาวายุทธ (ศรี) ร.น. เป็นผู้บังคับการเรือพระที่นั่งมหาจักรี[6] เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนายเรือ เสนาธิการทหารเรือ[7] ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชวังสันเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2464 ในรัชกาลที่ 6[8]และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2470-2476 เป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2475-2476) ได้รับพระราชทานยศเป็น พลเรือโท เมื่อวันที่ 7 เมษายน ปี พ.ศ. 2475[9]

พลเรือโท พระยาราชวังสัน เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ระหว่าง พ.ศ. 2478-2482[10] ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมถึงเยอรมนี จึงถึอว่าเป็นอัครราชทูตไทยประจำเยอรมนีอีกตำแหน่งด้วย[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

ประเทศ ปีที่ได้รับ เครื่องอิสริยาภรณ์ แพรแถบ อ้างอิง
  ไรช์เยอรมัน พ.ศ. 2481 เครื่องอิสริยาภรณ์อินทรีเยอรมัน ชั้นสูงสุด   [18]

อ้างอิงแก้ไข

 1. เกิดวังปารุสก์ พระนิพนธ์ใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
 2. ประวัติและผลงานโดยสังเขปของพลเรือโท พระราชวังสัน (ศรีกมลนาวิน) หน้า 4[ลิงก์เสีย]
 3. นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๘๖ เล่มที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเนาจาก กูเกิลแคช
 4. เพชรพระมหามงกุฎ ตอน กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 5. "เรือรบในรัชสมัย รัชกาลที่ 6". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-11-07. สืบค้นเมื่อ 2007-11-03.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-10-10. สืบค้นเมื่อ 2007-11-03.
 7. แจ้งความกระทรวงทหารเรือ
 8. พระราชทานบรรดาศักดิ์
 9. พระราชทานยศ
 10. "รายนามเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-07-03. สืบค้นเมื่อ 2007-11-03.
 11. รายชื่ออดีตอัครราชทูตและเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเยอรมนี[ลิงก์เสีย]
 12. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน
 13. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ, พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน), หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร์ พึ่งพระคุณ)]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 54 (ตอน 0 ง): หน้า 697. 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2480. สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 14. "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 47 (0 ง): 4516. 1 มีนาคม พ.ศ. 2473. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 15. "พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 42 (0 ง): 2553. 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 16. "พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 40 (0 ง): 3442. 7 มกราคม 2466. สืบค้นเมื่อ 7 เมษายน 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 17. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 43 (0 ง): 3156. 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 18. "Hitler Honours Siamese". The Straits Times. 3 April 1938. p. 3.