พระกุมารเยซู[1] (อังกฤษ: Child Jesus; Infant Jesus; Baby Jesus) คือพระเยซูปางกุมารในช่วงอายุตั้งแต่แรกประสูติจนถึงมีอายุได้ 12 ปี เพราะตามธรรมเนียมยิวสมัยนั้นถือว่าอายุ 13 ปี ขึ้นไปจัดเป็นวัยผู้ใหญ่

ภาพ “แม่พระและพระกุมาร” โดย ฟีลิปโป ลิปปี

ประวัติการบูชา แก้

คริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกถือว่าการอุทิศตนศรัทธาต่อพระกุมารเยซูเกิดขึ้นตั้งแต่พระเยซูประสูติ โดยเชื่อว่าพระนางมารีย์พรหมจารีและนักบุญโยเซฟได้อุทิศตนเป็นคนแรก ต่อมาคนเลี้ยงแกะและโหราจารย์ทั้ง 3 ก็มานมัสการพระกุมารเยซูด้วย

ในสมัยต่อ ๆ ความศรัทธาต่อพระเยซูปางกุมารยังคงแพร่หลายอยู่อย่างต่อเนื่อง นักบุญที่อุทิศตนต่อพระกุมารเยซูมีหลายองค์ ได้แก่ นักบุญคริสโตเฟอร์ นักบุญแอนโทนีแห่งปาดัว นักบุญนีโกลาแห่งโตเลนตีโน นักบุญเตเรซาแห่งอาบีลา นักบุญเตแรซแห่งลีซีเยอ เป็นต้น คริสตจักรโรมันคาทอลิกกำหนดวันฉลองหลายวันเกี่ยวกับพระกุมารเยซู ได้แก่ วันสมโภชพระคริสตสมภพ วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร และให้เดือนมกราคมทั้งเดือนเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองพระกุมารเยซู[1]

งานศิลปะ แก้

ศิลปะเกี่ยวกับพระกุมารเยซูเริ่มแพร่หลายมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 3 หรือ 4 มีทั้งแบบจิตรกรรม ประติมากรรม โดยทั่วไปมักเป็นรูปในเหตุการณ์การประสูติของพระเยซู มีพระนางมารีย์พรหมจารีและนักบุญโยเซฟร่วมอยู่ในภาพเหตุการณ์ด้วย

งานศิลปะชุดสำคัญที่มีภาพพระกุมารเยซู ได้แก่[2]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "ความศรัทธาต่อพระกุมารเยซู". สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม ประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2556. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. Signs & symbols in Christian art, George Ferguson, 1966, Oxford University Press US, p.76