ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

ในศาสนาคริสต์ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์[1] หรือ พระวิสุทธิวงศ์ (อังกฤษ: Holy Family) ประกอบด้วยพระกุมารเยซู พระนางมารีย์พรหมจารี และนักบุญโยเซฟ

วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
ประเภทวันฉลองในศาสนาคริสต์
ส่วนเกี่ยวข้องคริสต์มาส

ประวัติ

แก้

ในคัมภีร์ไบเบิลไม่ปรากฏเรื่องราวของโยเซฟในช่วงที่พระเยซูเจริญวัยแล้ว จึงสันนิษฐานว่าเขาเสียชีวิตไปก่อนตั้งแต่พระเยซูยังทรงพระเยาว์ เหตุการณ์สำคัญที่บุคคลทั้งสามอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าได้แก่

วันฉลอง

แก้

การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นครั้งแรกในคริสตจักรคอปติกออร์ทอดอกซ์ ต่อมาได้แพร่หลายในศาสนาคริสต์ตะวันตกมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 แต่ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการจนกระทั่ง ค.ศ. 1921 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 ทรงกำหนดวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ตรงกับวันอาทิตย์หลังวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ (คือวันอาทิตย์ระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม) ต่อมาในปี ค.ศ. 1969 จึงย้ายมาเป็นวันอาทิตย์หลังวันคริสต์มาส ในกรณีที่ไม่มีวันอาทิตย์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนั้น ก็ให้ถือเอาวันที่ 30 ธันวาคมเป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แทน จนถึงทุกวันนี้[2]

อ้างอิง

แก้
  1. ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ (Holy Family), แผนกคริสตศาสนธรรม มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
  2. Feast of the Holy Family[ลิงก์เสีย], สารานุกรมบริแทนนิกา