พรรคเพื่อราษฎร พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นลำดับที่ ๓๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในชื่อ พรรคพลังไทสร้างชาติ มีนาย ณภัคธร ชัยสงคราม นาย บุญปลูก เอนสาร และนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง แอ๊ด สุรชัย สมบัติเจริญ เป็น หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และ โฆษกพรรค โดยมีที่ทำการพรรคอยู่ที่ 96 หมู่ 5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี [1]

พรรคเพื่อราษฎร
หัวหน้านายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
รองหัวหน้านายพัฐจักร เทพษร
เลขาธิการนายบุญปลูก เอนสาร
เหรัญญิกนางธิติกาญจน์ ชวนชื่น
โฆษกนายเทวินทร์ มิสระ
ก่อตั้งพรรคพลังไทสร้างชาติ
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
พรรคสุจริตชน
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
พรรคเพื่อราษฎร
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ที่ทำการ96 หมู่ 5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พรรคพลังไทสร้างชาติได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง แต่ยังไม่ได้รับเลือกตั้ง

เปลี่ยนแปลงชื่อพรรค

แก้

กระทั่งวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายณภัคธรได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค [2] จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคจากเดิม พรรคพลังไทสร้างชาติ เป็น พรรคสุจริตชน เปลี่ยนแปลงชื่อย่อพรรค นโยบายพรรค คำประกาศอุดมการณ์พรรค และ ข้อบังคับพรรค แต่ยังคงใช้ที่ทำการพรรคเดิมจากสมัยเป็นพรรคพลังไทสร้างชาติ โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ อดีตรองหัวหน้า พรรคภราดรภาพ [3] เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ต่อมานายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค ทำให้กรรมการที่ยังเหลืออยู่รักษาการตามกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

หัวหน้าพรรค

แก้

เลขาธิการพรรค

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้