พรพรหมอลเวง (ชื่อภาษาอังกฤษ : Chaotic Blessing) เป็นนวนิยายเรื่องแรกในนามของกิ่งฉัตร ประพันธ์ขึ้นใน พ.ศ. 2535 และเคยได้รับการสร้างเป็นละครทางช่อง 7 มาแล้วสองครั้งโดยออกอากาศใน พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2546 และช่อง 3 ได้นำมาสร้างอีกครั้งใน พ.ศ. 2556

การสร้างเป็นละครโทรทัศน์แก้ไข

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 ผลิตโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด บทโทรทัศน์โดย ลุลินารถ กำกับการแสดงโดย มานพ สัมมาบัติ นำแสดงโดย ยุทธพิชัย ชาญเลขา, สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, มนฤดี ยมาภัย, สกุลรัตน์ ใจซื่อ ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 21.00 - 22.15 (แต่เนื่องจากวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2535 มีละครเทิดพระเกียรติชุด นางเสือง จึงงดออกอากาศละคร พรพรหมอลเวง 1 วัน) โดยเริ่มออกอากาศตอนแรก 7 สิงหาคม 2535 - 18 ตุลาคม 2535 ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ครั้งที่สองปี พ.ศ. 2546 ผลิตโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด บทโทรทัศน์โดย ศัลยา กำกับการแสดงโดย มานพ สัมมาบัติ, สุชาติ ทับแป้น นำแสดงโดย ดนุพร ปุณณกันต์, กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์, ณิชา ฟิชล็อก, ชลิตา พานิชการ, กรรชัย กำเนิดพลอย โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 25 ตุลาคม 2546 - 21 พฤศจิกายน 2546 ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

และนำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2556 ผลิตโดยบริษัท เวฟ ทีวี จำกัด บทโทรทัศน์ วรวรรณ ชัยสกุลสุรินทร์ กำกับการแสดงโดย ชุดาภา จันทเขตต์ นำแสดงโดย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, ราณี แคมเปน, กุลฑีรา ยอดช่าง, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, นิธิ สมุทรโคจร, สรวิชญ์ สุบุญ, สุชาร์ มานะยิ่ง ออกอากาศทางทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 - 22.45 น. เริ่มออกอากาศตอนแรก 8 กุมภาพันธ์ 2556 - 10 มีนาคม 2556

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2556
สถานีออกอากาศ ช่อง 7 ช่อง 3
ผู้ผลิต ดาราวิดีโอ บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด
บทโทรทัศน์ ลุลินารถ ศัลยา วรวรรณ ชัยสกุลสุรินทร์
ผู้กำกับการแสดง มานพ สัมมาบัติ มานพ สัมมาบัติ
สุชาติ ทับแป้น
ชุดาภา จันทเขตต์
ปฐวี โภควันต์ ยุทธพิชัย ชาญเลขา ดนุพร ปุณณกันต์ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ตันหยง นาครงค์ สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์ ราณี แคมเปน
นาวิน วัชระ บุระ กฤษฎางค์ สุขสวัสดิ์ สรวิชญ์ สุบุญ
สุดนภา (ครูบี๋) - - สุชาร์ มานะยิ่ง
เมริน มกรธวัช (น้องเมย์) สกุลรัตน์ ใจซื่อ ณิชา ฟิชล็อก กุลฑีรา ยอดช่าง
เมธี มกรธวัช ธานินทร์ ทัพมงคล กรรชัย กำเนิดพลอย นิธิ สมุทรโคจร
ประภัสสร มนฤดี ยมาภัย ชลิตา พานิชการ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
พิราม อนุชา อึ้งวัฒนา วรพรต ชะเอม อนุชิต สพันธุ์พงษ์
หมอหนึ่ง - - ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ
คุณหญิงปรงทอง โภควันต์ บรรเจิดศรี ยมาภัย ปัทมาฆะ สุคนธมาณ โฉมฉาย ฉัตรวิไล
ปรางค์ทิพย์ พรสุดา ต่ายเนาว์คง วีรินท์ เชยอรุณ มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
โสภาพรรณราย (ซู) - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ -
พินิจ - ธาดา โพธิ์วิหค สถาพร นาควิไลโรจน์
บุหงา วิไลลักษณ์ ไวงาน วาสนา สิทธิเวช ปวีณา ชารีฟสกุล
สายแก้ว นฤมล ศักดาฤทธิเดช - ศรัณย์ธรณ์ รสินานนท์
พัดชา กชกร นิมากรณ์ - อริสรา ทองบริสุทธิ์
สรรค์ สมบูรณ์ สุขีนัย ปริญญ์ วิกรานต์ กรุณพล เทียนสุวรรณ
แม้นวาด - - มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา
จริญทิพย์ - - ดีใจ ดีดีดี
แม่ของฉัตรพร - - พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา
น้องชายของฉัตรพร - - เตชินท์ ปิ่นชาตรี
รสิกา - - ดาราธิป เพียรวัจนธรรม
ยมนา - - ณภศศิ สุรวรรณ
ฉัตรพร - - ทอปัด คำนึงการ
ปรงแก้ว - ศิรวงศ์ สังวริบุตร นภัสธนันท์ นิมจิรวัฒน์
ปรงขวัญ - จ๊ะจ๋า แดนดาว ภิรัญชญา คเชนทร์นุกูล
น้องนนท์ วรุฬห์ อัศวศิริชัยกุล ศิลปิน อยู่หน้า ณรชต เตชิต
น้องมิงค์ - - ฟรานเซส ไอศิกา เบอร์เนต
แคทรียา (น้องแคท) - ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี พิชชา ชินวัตร
ปาน - ปิยวรรณ จิตณาธรรม -
สุนันท์ จามจุรี เชิดโฉม จารุศิริ ภูวนัย -
จ๋า - ทิศนา ดำรงศักดิ์ -
บุญศรี - - อุ่นเรือน ราโชติ

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2535แก้ไข

 
ธานินทร์ ทัพมงคล, มนฤดี ยมาลัย และ ด.ญ.สกุลรัตน์ ใจซื่อ ในละครเรื่อง พรพรหมอลเวง ปี 2535

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2546แก้ไข

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2556แก้ไข

  • สร้างโดย บริษัท เวฟ ทีวี

แหล่งข้อมูลแก้ไข