พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ (เกิด 29 สิงหาคม 2500) ชื่อเล่น นิค องคมนตรีไทยท่านเดียวที่เป็นทหารเรือในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[1] กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[2] อดีตรอง ปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ

พงษ์เทพ หนูเทพ
องคมนตรี
เริ่มดำรงตำแหน่ง
8 มิถุนายน 2560
(7 ปี 39 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด29 สิงหาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
คู่สมรสอินทริยา หนูเทพ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพเรือไทย
กระทรวงกลาโหม
ประจำการ- 2560
ยศ พลเรือเอก
บังคับบัญชากระทรวงกลาโหม

ประวัติ

แก้

พลเรือเอกพงษ์เทพหรือ บิ๊กนิค เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ที่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นบุตรของเรือเอกโยธิน และ นางผจง หนูเทพ ปัจจุบันสมรสแล้วกับคุณ อินทริยา หนูเทพ มีบุตร-ธิดา ทั้งสิ้น 3 คน เป็นชาย 1 หญิง 2 คือ น.ส. อริยพร หนูเทพ , นายพิริยพงษ์ หนูเทพ และ น.ส. อรัชพร หนูเทพ

การศึกษา

แก้

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสัตหีบ จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 16 และ โรงเรียนนายเรือ รุ่น 73

รับราชการ

แก้

พลเรือเอกพงษ์เทพรับราชการในหลายตำแหน่งอาทิ ผู้บังคับการเรือ ต. 97 ต้นหนรับเรือหลวงสุโขทัย ผู้บังคับการเรือหลวงอุดมเดช ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์ ราชองครักษ์เวร ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ กระทั่งได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ก่อนจะได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
  3. 3.0 3.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๖ ข หน้า ๒, ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๖, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๔๑ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๓, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๒ ข หน้า ๑๑, ๕ กันยายน ๒๕๕๐
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๑๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๙, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔