สาเหตุแจ้งลบ

 • วิกิพีเดีย:HOAX อย่าสร้างเรื่องหลอกลวง
 • วิกิพีเดีย:NONSENSE ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน
 • วิกิพีเดีย:VANDAL การก่อกวน

{{issues}}

{{ต้องการอ้างอิง}}

{{เพิ่มอ้างอิง}}

{{ตรวจลิขสิทธิ์}}

{{ใคร}}

{{เรซูเม}}

{{ไม่เป็นสารานุกรม}}

{{เก็บกวาด}}

{{ปรับภาษา}}

{{โครง}}

{{สำเร็จ}} Yes check.svg {{ไม่สำเร็จ}} X mark.svg {{เห็นด้วย}} Symbol support vote.svg เห็นด้วย {{เป็นกลาง}} Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง {{ไม่เห็นด้วย}} Symbol oppose vote.svg ไม่เห็นด้วย {{ถาม}} Symbol question.svg {{ตอบ}} Symbol reply.svg {{ความคิด}} คิดว่า:

โครงทั้งหมด วิกิพีเดีย:โครง

 • จุด
  • กลาง

  การตรวจสอบบทความ ในวิกิพีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าปรับปรุงล่าสุด ดูเพิ่มเติมสำหรับรูปแบบการก่อกวนที่ วิกิพีเดีย:การก่อกวน และการตรวจสอบเฉพาะทางที่ วิกิพีเดีย:หน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ

  การตรวจสอบบทความแก้ไข

  ขั้นตอนแก้ไข

  1. พิจารณาว่าหน้านั้นเหมาะสมในรูปแบบสารานุกรมหรือไม่ ดูว่าบทความควรถูกลบออกหรือว่าควรปรับปรุง
  2. บทความที่ไม่ได้จัดรูปแบบ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการคัดลอกจากแหล่งอื่นซึ่งอาจละเมิดลิขสิทธิ์
  3. ถ้าต้องการตรวจสอบข้อความล่าสุดที่เข้ามาในวิกิพีเดีย ดูที่ ปรับปรุงล่าสุด (หรือเลือกจากเมนูด้านซ้ายมือ) และถ้าต้องการตรวจดูเฉพาะ ผู้เขียนที่ไม่ประสงค์ออกนามให้เลือก "ซ่อนผู้ใช้ที่ล็อกอิน"

  ข้อแนะนำแก้ไข

  • อย่ากัดผู้ใช้ใหม่ - ผู้ใช้ใหม่อาจจะมีข้อผิดพลาดบ่อย ให้คำแนะนำและอธิบายรูปแบบในการเขียนบทความ
  • อย่าข้ามหัวผู้อื่น - ระวังถ้าผู้อื่นกำลังแก้ไขงานอยู่ รอจนกว่าแน่ใจว่า ผู้ใช้นั้นได้เขียนบทความเสร็จแล้ว ยกเว้นเสียแต่ว่าผู้นั้นมีเจตนาก่อกวน

  ป้ายที่ใช้ในการตรวจสอบแก้ไข

  ขั้นที่หนึ่ง : เหมาะสมกับการเป็นสารานุกรมแก้ไข

  ป้ายในกลุ่มนี้ จะติดไว้ส่วนบนของบทความเพื่อบอกให้ผู้อ่านรู้ ยกเว้นป้ายแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์จะติดไว้เต็มหน้าและนำข้อความเดิมออกหมด ป้ายประเภทนี้จะเป็นการเตือนว่าบทความนั้นควรจะได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนตามที่ได้มีผู้แจ้งเอาไว้ ก่อนที่จะได้พัฒนาบทความให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  ต้องการที่จะ ใช้คำสั่ง หมายเหตุ
  แจ้งลบบทความ {{ลบ}} บทความไม่ใช่ลักษณะสารานุกรม บทพูดคุย บทวิจารณ์ คำโฆษณาหรือเป็นเรื่องไร้สาระ
  แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ {{ละเมิดลิขสิทธิ์}} ถ้าตรวจสอบ แล้วรู้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ใส่ชื่อเว็บ ที่อาจจะมีการคัดลอกมา หลังคำว่า url
  แจ้งอาจละเมิดลิขสิทธิ์ {{ตรวจลิขสิทธิ์}} เนื้อหา เหมือนหรือคล้ายกับบทความจากแหล่งอื่น ถ้าพบว่าคัดลอกมาจากแหล่งใดให้เปลี่ยนไปใช้ {{ละเมิดลิขสิทธิ์}}
  แจ้งไม่เป็นสารานุกรม {{ไม่เป็นสารานุกรม}} บทความที่ควรมี แต่รูปแบบการเขียนไม่เป็นลักษณะสารานุกรม อาจเหมือนตำราเรียน วิทยานิพนธ์ หรือ คู่มือการใช้งาน ถ้าไม่มีลักษณะสารานุกรมโดยตรงให้แจ้ง {{ลบ}} แทน
  แจ้งการโฆษณา {{โฆษณา}} ถ้าตรวจสอบ แล้วรู้สึกว่าบทความนี้อ่านเหมือนการโฆษณาขายของ ชวนเชื่อ ให้คล้อยตาม
  แจ้งขาดความสำคัญ {{ขาดความสำคัญ}} บทความดังกล่าวมีลักษณะผิดไปจากเงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม หรือไม่ได้ระบุความสำคัญของเนื้อหาจนผู้อื่นได้เข้าใจ

  ขั้นที่สอง : ปรับปรุงบทความให้ได้ตามมาตรฐานแก้ไข

  เมื่อตรวจสอบผ่านจากป้ายด้านบนแล้ว บทความควรต้องปรับปรุง ป้าย ในกลุ่มนี้ จะติดไว้ส่วนบนของบทความเพื่อบอกให้ผู้อ่านรู้ หรือติดไว้ส่วนล่างเพื่อให้ผู้เขียนรู้ นอกจากติดป้ายนี้แล้วผู้ติดป้ายสามารถร่วมแก้ไขได้ทันที ซึ่งแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าการแก้ไขนั้นเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ให้ทำการแก้ไขแทนที่ติดป้าย

  ต้องการที่จะ ใช้คำสั่ง หมายเหตุ
  ตรวจเนื้อหาและรูปแบบ
  แจ้งเก็บกวาด {{เก็บกวาด}} บทความที่ต้องการเก็บกวาดเพื่อให้เนื้อหาและรูปแบบ พัฒนาคุณภาพมากยิ่งขึ้น
  ตรวจรูปแบบ
  ตรวจแก้รูปแบบ {{แก้รูปแบบ}} บทความที่มีเนื้อหาดี แต่รูปแบบต้องการปรับปรุงให้เหมาะสมกับวิกิพีเดีย
  เพิ่มวิกิลิงก์ {{ต้องการวิกิลิงก์}} บทความที่มีเนื้อหาดี แต่ต้องการเพิ่มวิกิลิงก์เพื่อให้ได้มาตรฐานวิกิพีเดีย
  เหมือนเรซูเม {{เรซูเม}} รูปแบบการเขียนเหมือนลักษณะการเขียนเรซูเม หรือผลงานการเรียนหรือการทำงาน
  ตรวจเนื้อหา
  แหล่งอ้างอิง {{ต้องการอ้างอิง}} ติดป้ายไว้เพื่อบอกผู้เขียนว่าบทความนี้ ต้องการแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ และใช้สำหรับตรวจสอบในกรณีที่เนื้อหาไม่ถูกต้องหรือขัดแย้งกันเอง
  ตรวจการใช้ภาษา {{แก้ภาษา}} บทความที่เขียนในลักษณะภาษาพูด หรือมีการใช้ภาษาอื่นปนเป็นจำนวนมากในเนื้อหา
  ตรวจสอบความถูกต้อง {{ตรวจสอบความถูกต้อง}} ต้องการให้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ซึ่งถ้าอ่านและเจอที่ผิดสามารถแก้ไขทันทีโดยไม่ต้องติดป้าย
  ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ {{โปร}} ร้องขอให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ
  ตรวจความไม่เป็นกลาง {{ตรวจความเป็นกลาง}} บทความมีเนื้อหาไม่เป็นกลางโอนเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ไม่สอดคล้องกับนโยบายมุมมองที่เป็นกลาง
  แจ้งไม่เป็นกลาง {{ไม่เป็นกลาง}} หรือ {{ไม่เป็นกลาง-ส่วน}} ถ้าตรวจสอบ แล้วโอนเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ไม่สอดคล้องกับนโยบายมุมมองที่เป็นกลาง
  แจ้งอัตชีวประวัติ {{อัตชีวประวัติ}} ถ้าตรวจสอบ แล้วรู้สึกว่าชีวประวัตินี้เหมือนเจ้าตัวหรือบุคคลใกล้ชิดเขียนขึ้นเอง
  แจ้งข้อมูลล้าสมัย {{อัปเดต}} ข้อมูลล้าสมัย ไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน
  พิเศษ {{ข้อควรปรับปรุงของบทความ}} หากใช้ป้ายปรับปรุงบทความเยอะเกินไป ควรเปลี่ยนมาใช้แม่แบบนี้เพื่อให้ง่ายต่ออ่านและปรับปรุง

  ขั้นที่สาม : พัฒนาคุณภาพบทความและรูปแบบแก้ไข

  สำหรับบทความที่เนื้อหาและรูปแบบเหมาะสมกับวิกิพีเดียแล้ว อาจจะติดป้ายเหล่านี้เพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขในภายหลัง รวมถึงบอกผู้เขียนคนอื่นว่าบทความนี้ยังต้องการส่วนใดเพิ่มเติม

  ต้องการที่จะ ใช้คำสั่ง ตำแหน่ง หมายเหตุ
  แจ้งว่าเป็นโครง {{โครง}} หรือ {{โครง___}} ล่าง บอกแก่ผู้อ่านและผู้เขียน ว่าบทความนี้ต้องเพิ่มเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยป้ายโครงที่ "โครงเฉพาะ" ตามความเหมาะสม และดูระดับที่ ระดับบทความ
  ต้องการหมวดหมู่ {{ต้องการหมวดหมู่}} บน ติดป้ายไว้เพื่อบอกผู้เขียนว่าบทความนี้ ต้องการหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ซึ่งในวิกิพีเดียเองนั้น ทุกบทความควรมีหมวดหมู่อย่างน้อย 1 หมวดหมู่
  เสนอแนะรวมบทความ {{รวม}} บน แนะนำว่าบทความนี้ควรจะรวมเข้ากับบทความอื่น โดยใส่ชื่อบทความอื่นต่อในป้าย
  เสนอแนะแยกบทความ {{แยก}} บน แนะนำให้แยกบทความออก เนื่องจากบทความมีความยาว
  เสนอแนะย้ายบทความ {{ย้าย}} บน แนะนำให้ย้ายบทความ ไปโครงการอื่นเช่น วิกิตำรา วิกิพจนานุกรม หรือ วิกิซอร์ซ
  มีบทความที่ชื่ออื่น {{ชื่ออื่น}} บน ใช้สำหรับการแก้กำกวมสำหรับบทความหลักที่มีน้ำหนักมากกว่า
  ชื่อซ้ำกัน {{แก้กำกวม}} ล่าง ถ้าบทความสองบทความ (หรือมากกว่า) มีน้ำหนักเท่ากัน ให้สร้างหน้ากลาง ดูที่ บาท และใส่ แก้กำกวม ไว้
  ถ้าบทความที่มีน้ำหนักมากกว่า ให้ใส่ชื่อหลักไว้ที่หน้าบทความนั้น และอ้างอิงไปบทความเดิมตามด้วย คำว่า " (แก้ความกำกวม) " ดูที่ แมว และ แมว (แก้ความกำกวม)
  ใช้ชื่อภาษาอื่น {{ชื่อภาษาอื่น}} บน ถึงแม้ว่าหลักการตั้งชื่อบทความในวิกิพีเดียแนะนำให้ใช้ชื่อภาษาไทยเป็นหลัก เพื่อง่ายต่อการอ้างถึงและเข้าใจต่อผู้อ่าน บางครั้งไม่มีชื่อไทยที่เหมาะสม ให้ติดป้ายนี้ไว้สำหรับตรวจสอบในภายหลัง หรือเมื่อเจอชื่อที่เหมาะสมสามารถกลับมาเปลี่ยนชื่อได้

  นอกจากป้ายที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ยังมีป้ายอีกหลายแบบในวิกิพีเดีย ดูเพิ่มที่ หมวดหมู่:ป้ายในวิกิพีเดีย