ประเสริฐ มะหะหมัด

ประเสริฐ มะหะหมัด เป็นลูกหลานเชลยศึกที่ประเทศไทยต้อนให้มาอยู่ที่พระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุปัน และท่านยังสืบเชื้อสุลต่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งปัตตานี เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 สำเร็จการศึกษาทางศาสนาจากเมืองเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นอาจารย์สอนศาสนาอิสลามโรงเรียนมิฟตาฮู้ลอูลูมิดดีนียะห์ และเป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ เมื่ออาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์ถึงแก่อนิจกรรม ได้มีการประชุมประธานกรรมการอิสลามทุกจังหวัดเพื่อเลือกจุฬาราชมนตรีคนใหม่ นายประเสริฐได้รับการเสนอชื่อและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2524

ประเสริฐ มะหะหมัด
ป.ช., ป.ม.
เกิด3 พฤษภาคม พ.ศ. 2470
ไทย จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 (70 ปี)
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สัญชาติไทย
ชื่ออื่นมูฮัมหมัด บิน ซอและห์
Eraพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี
หมวดหมู่:จุฬาราชมนตรี

ในยุคของท่านมีการปรับปรุงการบริหารองค์กรอิสลามหลายอย่าง และผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 สำเร็จและได้สร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสำนักงานจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการศาสนาอิสลามอย่างเป็นการถาวรในสมัยที่ท่านเป็นจุฬาราชมนตรี ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยศพของท่านถูกฝังที่ มัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. ร่วมด้วยช่วยกัน. 2549. หน้า 46 - 49