ประเสริฐ มะหะหมัด

ประเสริฐ มะหะหมัด (3 พฤษภาคม พ.ศ.2470 - 1 สิงหาคม พ.ศ.2540) อดีตจุฬาราชมนตรี คนที่ 16 แห่งราชอาณาจักรไทย เป็นลูกหลานเชลยศึกที่ประเทศไทยต้อนให้มาอยู่ที่พระนครหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุปัน และท่านยังสืบเชื้อสุลต่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งปัตตานี เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 สำเร็จการศึกษาทางศาสนาจากเมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นอาจารย์สอนศาสนาอิสลามโรงเรียนมิฟตาฮู้ลอูลูมิดดีนียะห์ และเป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ เมื่ออาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์ถึงแก่อนิจกรรม ได้มีการประชุมประธานกรรมการอิสลามทุกจังหวัดเพื่อเลือกจุฬาราชมนตรีคนใหม่ นายประเสริฐได้รับการเสนอชื่อและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2524

ฮัจญี
ประเสริฐ มะหะหมัด
มูฮัมหมัด บิน ซอและห์
จุฬาราชมนตรี คนที่ 16
ดำรงตำแหน่ง
8 กันยายน 2524 – 1 สิงหาคม 2540
(15 ปี 328 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้าต่วน สุวรรณศาสน์
ถัดไปสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 พฤษภาคม พ.ศ. 2470
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 (70 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ที่ไว้ศพมัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เชื้อชาติไทย
ศาสนาอิสลาม
ชื่อทางศาสนาอิสลามมูฮัมหมัด บิน ซอและห์

ในยุคของท่านมีการปรับปรุงการบริหารองค์กรอิสลามหลายอย่าง และผลักดันให้มีการออกพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 สำเร็จและได้สร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสำนักงานจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการศาสนาอิสลามอย่างเป็นการถาวรในสมัยที่ท่านเป็นจุฬาราชมนตรี ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 โดยศพของท่านถูกฝังที่ มัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. ร่วมด้วยช่วยกัน. 2549. หน้า 46 - 49
ก่อนหน้า ประเสริฐ มะหะหมัด ถัดไป
ต่วน สุวรรณศาสน์   จุฬาราชมนตรี คนที่ 16
(8 กันยายน พ.ศ. 2524 — 1 สิงหาคม พ.ศ. 2540)
  สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์