สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์

สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ (27 มกราคม พ.ศ. 2459 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2553) อดีตจุฬาราชมนตรีของประเทศไทย และประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
ป.ม., ป.ภ., ท.ช.
จุฬาราชมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
5 พฤศจิกายน 2540 – 24 มีนาคม 2553
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้า ประเสริฐ มะหะหมัด
ถัดไป อาศิส พิทักษ์คุมพล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์
27 มกราคม พ.ศ. 2459
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศสยาม
เสียชีวิต 24 มีนาคม พ.ศ. 2553 (94 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เชื้อชาติ ไทย
บิดา ฮัจญีมะมูด สุมาลยศักดิ์
มารดา เราะมาห์ สุมาลยศักดิ์
ศาสนา อิสลาม

ประวัติแก้ไข

นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ มีชื่อทางศาสนาว่า อะหมัด มะมูด ซัรกอรี เกิดเมื่อ 27 มกราคม พ.ศ. 2459 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรของฮัจญีมะมูด และนางเราะมาห์ สุมาลยศักดิ์ เมื่อเรียนจบสายสามัญได้เรียนต่อทางด้านศาสนากับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านรวมทั้งอาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์และอาจารย์มุสตาฟา พรหมยงค์ รวมทั้งได้ไปเรียนศาสนาที่นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบียด้วย

ในด้านสังคมได้เป็นรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดพระนคร เป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตอิสลามของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ยังเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพฯ 2 สมัยอีกด้วย

ท่านได้รับเลือกให้เป็นจุฬาราชมนตรีหลังจากนายประเสริฐ มะหะหมัด ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2540 ขณะอายุได้ 82 ปีเศษ เป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ฉบับ พ.ศ. 2540 และเป็นประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่ง

นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคชรา ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 มีนาคม 2553 ด้วยวัย 94 ปี โดยมีพิธีฝังศพวันในวันรุ่งขึ้น (25 มีนาคม) ที่สุสานมัสยิดอัลฮุสนา เจียรดับ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานดินฝังศพ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในการพิธีพระราชทานดินฝังศพด้วย นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ได้ไปร่วมในพิธีฝังศพ [1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. ร่วมด้วยช่วยกัน. 2549. หน้า 49 - 51