ต่วน สุวรรณศาสน์

ต่วน สุวรรณศาสน์ (1 เมษายน พ.ศ.2432 - 22 มีนาคม พ.ศ.2524) อดีตจุฬาราชมนตรี คนที่ 15 แห่งราชอาณาจักรไทย มีชื่อทางศาสนาว่าฮัจญีอิสมาแอล ยะห์ยาวี เกิดที่กรุงเทพฯ ได้ไปศึกษาวิชาการทางศาสนาอิสลามจากกรุงมักกะหฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นอาจารย์สอนศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์มาก

ฮัจญี
ต่วน สุวรรณศาสน์
จุฬาราชมนตรี คนที่ 15
ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2492[1] – 22 มีนาคม พ.ศ. 2524
(32 ปี 81 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้าแช่ม พรหมยงค์
ถัดไปประเสริฐ มะหะหมัด
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 เมษายน พ.ศ. 2432
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต22 มีนาคม พ.ศ. 2524 (91 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ที่ไว้ศพมัสยิดฮารูน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เชื้อชาติไทย
ศาสนาอิสลาม
ชื่อทางศาสนาอิสลามฮัจญีอิสมาแอล ยะห์ยาวี
เป็นที่รู้จักในฐานะจุฬาราชมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง

เมื่อตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลงด้วยนายแช่ม พรหมยงค์ลาออกและลี้ภัยไปต่างประเทศ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงเชิญประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมาประชุมเพื่อเลือกจุฬาราชมนตรีคนใหม่ ที่ประชุมลงมติเลือก นายต่วน สุวรรณศาสน์ อาจารย์โรงเรียนอันยูมันอิสลามและประธานกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครในขณะนั้น เป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง

ผลงานที่สำคัญของอาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์คือการสนับสนุนการแปลคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นภาษาไทย ผลงานแปลของท่านได้รับพระราชทานสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และต่อมาได้มีผู้แปลอัลกุรอ่านเป็นภาษาไทยอีกหลายสำนวน เช่น สำนวนของครูอิสมาอีล อะหมัด ปากพะยูน และสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ

นายต่วนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ สิริอายุได้ 91 ปี ศพของท่านฝังอยู่ที่มัสยิดฮารูน เขตบางรัก โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มาร่วมพิธีฝังศพของท่านด้วย

อ้างอิง

แก้
  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. ร่วมด้วยช่วยกัน. 2549. หน้า 44 - 46.
ก่อนหน้า ต่วน สุวรรณศาสน์ ถัดไป
แช่ม พรหมยงค์   จุฬาราชมนตรี คนที่ 15
(1 มกราคม พ.ศ. 2492 — 22 มีนาคม พ.ศ. 2524)
  ประเสริฐ มะหะหมัด
  1. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/1132939.pdf