ต่วน สุวรรณศาสน์

ต่วน สุวรรณศาสน์ มีชื่อทางศาสนาว่าฮัจญีอิสมาแอล ยะห์ยาวี เกิดที่กรุงเทพฯ ได้ไปศึกษาวิชาการทางศาสนาอิสลามจากกรุงมักกะหฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นอาจารย์สอนศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์มาก

ต่วน สุวรรณศาสน์
จุฬาราชมนตรี
ต่วน สุวรรณศาสน์.jpg
ชื่ออื่น ฮัจญีอิสมาแอล ยะห์ยาวี
ชาติ ไทย
อาชีพ อาจารย์สอนศาสนาอิสลาม
งานสำคัญ แปลคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นภาษาไทย
ข้อมูลส่วนตัว
เกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2432
กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต 22 มีนาคม พ.ศ. 2524 (93 ปี)
ข้อมูลอื่น จุฬาราชมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง
หมวดหมู่:จุฬาราชมนตรี

เมื่อตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลงเพราะนายแช่ม พรหมยงค์ลาออกและลี้ภัยไปต่างประเทศ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงเชิญประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมาประชุมเพื่อเลือกจุฬาราชมนตรีคนใหม่ ที่ประชุมลงมติเลือก นายต่วน สุวรรณศาสน์ อาจารย์โรงเรียนอันยูมันอิสลามและประธานกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครในขณะนั้น เป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง

ผลงานที่สำคัญของอาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์คือการสนับสนุนการแปลคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นภาษาไทย ผลงานแปลของท่านได้รับพระราชทานสนับสนุนจากในหลวง และต่อมาได้มีผู้แปลอัลกุรอ่านเป็นภาษาไทยอีกหลายสำนวน เช่น สำนวนของครูอิสมาอีล อะหมัด ปากพะยูน และสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ

นายต่วนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ รวมอายุได้ 93 ปี ศพของท่านฝังอยู่ที่มัสยิดฮารูน เขตบางรัก โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มาร่วมพิธีฝังศพของท่านด้วย

อ้างอิงแก้ไข

  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. ร่วมด้วยช่วยกัน. 2549. หน้า 44 - 46.