แช่ม พรหมยงค์

แช่ม พรหมยงค์ (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2532) อดีตสมาชิกคณะราษฎร และขบวนการเสรีไทย มีชื่อและนามสกุลเดิมว่า ซำซุดดิน มุสตาฟา

แช่ม พรหมยงค์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444
เมืองสมุทรปราการ ประเทศสยาม
เสียชีวิต 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 (88 ปี)
จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
เชื้อชาติ ไทย
บิดา นายจำปา
มารดา นางวัน
คู่สมรส สุดจิต พรหมยงค์
บุตร 10 คน
จุฬาราชมนตรีคนแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองและคนแรกที่นับถือนิกายสุหนี่

ประวัติแก้ไข

เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ บิดาชื่อ นายจำปา หรือ มุสตาฟา เป็นโต๊ะอิหม่าม มารดาชื่อ นางวัน แห่งมัสยิดพระประแดงและเป็นอาจารย์สอนศาสนาอิสลาม นายแช่มเองนั้นจบการศึกษาด้านศาสนาอิสลามจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ชีวิตส่วนตัว แช่ม สมรสกับ สุดจิต พรหมยงค์ มีบุตรด้วยกัน 10 คน

บทบาททางการเมืองแก้ไข

ในทางการเมือง นายบรรจง ศรีจรูญ เพื่อนสนิทซึ่งศึกษาอยู่ในเวลาเดียวกันได้ชักชวน นายแช่ม ให้เข้าเป็นสมาชิกคณะราษฎร ในวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง นายแช่มและนายบรรจง ทำหน้าที่ควบคุมตัวเจ้านายและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ให้เข้าประทับในพระที่นั่งอนันตสมาคม และทำหน้าที่แจกใบปลิวเพื่อทำความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแก่ราษฎร นายแช่ม พรหมยงค์ มีความสนิทสนมและนับถือ นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าคณะราษฎรฝ่ายมันสมองเป็นอย่างมาก ถึงกับเปลี่ยนนามสกุลเป็น พรหมยงค์ เพื่อให้คล้ายคลึงกับ พนมยงค์ นามสกุลของนายปรีดี อีกด้วย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เข้าเป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทย

เมื่อนายปรีดี พนมยงค์ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และมีดำริที่จะฟื้นฟูตำแหน่งจุฬาราชมนตรีขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ชะงักไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นายแช่มซึ่งเป็นข้าราชการกรมโฆษณาการและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ในขณะนั้น จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2488 ถือเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของไทยที่นับถือนิกายสุหนี่

ปั้นปลายชีวิตแก้ไข

หลังเหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. 2490 นายแช่ม ต้องลี้ภัยการเมืองไปพร้อมกับ นายปรีดี พนมยงค์ ยังสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา และท้ายสุดไปอยู่ที่รัฐกลันตัน มาเลเซียซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนในอารักขาของอังกฤษและซาอุดีอาระเบียตามลำดับ จนกระทั่งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2497 ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทย เมื่อทางรัฐบาลขณะนั้นอภัยโทษให้ และมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 บ้านพักภูมิลำเนาที่เกิดมาอย่างสงบ ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวัย 88 ปี

อ้างอิงแก้ไข

  • สุพจน์ ด่านตระกูล. อดีตจุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์ (ซำซุดดิน มุสตาฟา) กับ ๔ จังหวัดภาคใต้
  • เอกราช มูเก็ม. จุฬาราชมนตรี ประวัติศาสตร์ผู้นำไทยมุสลิมจากสมัยอยุธยาถึงยุคทักษิณ. กทม. ร่วมด้วยช่วยกัน. 2549. sohk 42 - 43