พระจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา)

พระจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา) กับคุณหญิงถนอม เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2437 เข้ารับราชการในกรมท่าขวา ได้เป็นหลวงราชเศรษฐีเมื่อ พ.ศ. 2456 ได้รับการแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2473 ถือเป็นจุฬาราชมนตรีคนสุดท้ายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ถึงแก่กรรมเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 รวมอายุได้ 56 ปี

พระจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา)
จุฬาราชมนตรี
พระจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา).jpg
ชาติ ไทยเชื้อสายเปอร์เซีย
สมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลส่วนตัว
เกิด 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2437
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เสียชีวิต 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บิดา พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา)
มารดา คุณหญิงถนอม อหะหมัดจุฬา
ข้อมูลอื่น จุฬาราชมนตรีคนสุดท้ายในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
หมวดหมู่:จุฬาราชมนตรี

อ้างอิงแก้ไข

  • ภัทระ คาน. สุสานประวัติศาสตร์ 3 สมัย ใน มุสลิมมัสยิดต้นสนกับบรรพชนสามสมัย. กทม. จิรรัชการพิมพ์. 2544