ประเทศพม่าในโอลิมปิกฤดูร้อน 1980


ประเทศพม่า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 22 ค.ศ. 1980 ([[พ.ศ. 2523) ณ กรุงมอสโก สหภาพโซเวียต ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม3 สิงหาคม พ.ศ. 2523

อ้างอิงแก้ไข