เปิดเมนูหลัก

บุญมา วงศ์สวรรค์

บุญมา วงศ์สวรรค์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง

บุญมา วงศ์สวรรค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
ก่อนหน้า เสริม วินิจฉัยกุล
ถัดไป สมหมาย ฮุนตระกูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460 (100 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงโสภร วงศ์สวรรค์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

บุญมา วงศ์สวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460[2] สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วไปศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ

ปีพ.ศ. 2486 เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. 2488 ได้โอนมารับราชการในตำแหน่งหัวหน้ากองสำรวจรายได้ กรมบัญชีกลาง ปี พ.ศ. 2508 ก็ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง[3] จนถึงปี พ.ศ. 2516 ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์[4]

ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข