บุญมา วงศ์สวรรค์

บุญมา วงศ์สวรรค์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์[2] เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง

บุญมา วงศ์สวรรค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
ก่อนหน้าเสริม วินิจฉัยกุล
ถัดไปสมหมาย ฮุนตระกูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460
เสียชีวิต23 มกราคม พ.ศ. 2542[1]
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิงโสภร วงศ์สวรรค์

ประวัติ

แก้

บุญมา วงศ์สวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460[3] สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วไปศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ

ปีพ.ศ. 2486 เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. 2488 ได้โอนมารับราชการในตำแหน่งหัวหน้ากองสำรวจรายได้ กรมบัญชีกลาง ปี พ.ศ. 2508 ก็ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง[4] จนถึงปี พ.ศ. 2516 ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์[5]

ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. [1][ลิงก์เสีย]
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นายบุญมา วงศ์สวรรค์)
 3. "นายบุญมา วงศ์สวรรค์ - กระทรวงการคลัง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-10-09. สืบค้นเมื่อ 2015-05-12.
 4. "พฤษภาคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 - กระทรวงการคลัง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-12.
 5. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 33 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-12.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๘, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๔๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2022-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๘๘ ง หน้า ๒๑๙๖, ๑๕ กันยายน ๒๕๐๒
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-11-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๒๕, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๙๖ ง หน้า ๔๕๙๓, ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๑