บุญมา วงศ์สวรรค์

บุญมา วงศ์สวรรค์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์[2] เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง

บุญมา วงศ์สวรรค์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
ก่อนหน้า เสริม วินิจฉัยกุล
ถัดไป สมหมาย ฮุนตระกูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460
เสียชีวิต 23 มกราคม พ.ศ. 2542[1]
คู่สมรส คุณหญิงโสภร วงศ์สวรรค์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

บุญมา วงศ์สวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460[3] สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วไปศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ

ปีพ.ศ. 2486 เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. 2488 ได้โอนมารับราชการในตำแหน่งหัวหน้ากองสำรวจรายได้ กรมบัญชีกลาง ปี พ.ศ. 2508 ก็ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง[4] จนถึงปี พ.ศ. 2516 ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์[5]

ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. [1]
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นายบุญมา วงศ์สวรรค์)
  3. นายบุญมา วงศ์สวรรค์ - กระทรวงการคลัง
  4. พฤษภาคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 - กระทรวงการคลัง
  5. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 33 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐)
  7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  8. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๘๘ ง หน้า ๒๑๙๖, ๑๕ กันยายน ๒๕๐๒
  10. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (16 มิถุนายน 2531). "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี. 105 (96ง): 4593. สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564. Check date values in: |accessdate=, |year= (help)