บารโธโลมิวอัครทูต

บารโธโลมิวอัครทูต[1] (อังกฤษ: Bartholomew the Apostle; กรีก: Βαρθολομαίος (Bartholomaios)) เป็นนักบุญและมรณสักขีในศาสนาคริสต์ เสียชีวิตที่ประเทศอาร์มีเนีย บารโธโลมิวเป็นหนึ่งในอัครทูตของพระเยซู ชื่อ “บารโธโลมิว” มาจากภาษาแอราเมอิก “bar-Tôlmay” (תולמי‎‎‎‎‎-בר‎‎) หมายความว่า “ลูกของโทลเม” (โทเลมี) หรืออาจจะเป็น “ลูกของคนไถนา” บางครั้งก็เชื่อกันว่าเป็นนามสกุลมากกว่าจะเป็นชื่อตัว[2]

บารโธโลมิวอัครทูต
การพิพากษาครั้งสุดท้าย” โดยมีเกลันเจโลแสดงให้เห็นนักบุญบารโธโลมิว มือขวาถือมีดที่ใช้ฆ่า และมือซ้ายถือหนังที่ถลกออกมา ใบหน้าบนหนังเชื่อกันว่าเป็นภาพเหมือนของมีเกลันเจโลเอง
อัครทูตและมรณสักขี
เสียชีวิตไม่ทราบแน่นอน ที่
ประเทศอาร์มีเนีย
นิกายโรมันคาทอลิก

แองกลิคัน
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์

อาร์มีเนียนแอพัสทอลิก
วันฉลอง24 สิงหาคม (ตะวันตก) ; 11 มิถุนายน (ออร์ทอดอกซ์)
องค์อุปถัมภ์คนทำหนังสือ คนทำรองเท้า พ่อค้าเนยแข็งของฟลอเรนซ์ คนทำงานหนัง โรคเกี่ยวกับประสาทและเส้นประสาท คนทำปลาสเตอร์ คนย้อมหนัง

การอ้างอิงในคัมภีร์ไบเบิล

แก้

บาร์โทโลมิวปรากฏในรายนามของอัครทูตในพระวรสารสหทรรศน์ (พระวรสารนักบุญมัทธิว, พระวรสารนักบุญมาระโก, และพระวรสารนักบุญลูกา) และเป็นผู้หนึ่งที่เห็นการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซู (กิจการของสาวก 1:4, 12, 13)

นาธานาเอล

แก้

เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 9 นักบุญบารโธโลมิว มึชื่อเกี่ยวกับ “นาธานาเอล” (Nathanael) ซึ่งเป็นชื่อที่ปรากฏในพระวรสารนักบุญจอห์น ในพระวรสารสหทรรศนักบุญฟีลิปอัครทูตและนักบุญบารโธโลมิวมักจะกล่าวถึงพร้อมกันขณะที่ชื่อ “นาธานาเอล” ไม่มีการกล่าวถึง แต่ในพระวรสารนักบุญยอห์น นักบุญฟีลิปและ “นาธานาเอล” มักจะปรากฏชื่อพร้อมกัน แต่ไม่มีการกล่าวถึง “บารโธโลมิว” นักวิชาการทางคัมภีร์ไบเบิลไม่เห็นด้วยว่า “นาธานาเอล” กับ “บารโธโลมิว” เป็นคนคนเดียวกัน[3]

ในพระวรสารนักบุญยอห์น 1:45-51, กล่าวว่า “นาธานาเอล” เป็นเพื่อนของนักบุญฟีลิป และเมื่อเริ่มแรกมีความข้องใจถึงเรื่อง “เมสสิยาห์” มาจากนาซาเรธโดยกล่าวว่า: “จะมีอะไรดีมาได้จากนาซาเรธ” แต่จะอย่างไรก็ตาม ก็ตามฟิลิปไป พระเยซูพอเห็นนาธานาเอลก็กล่าวว่า “เป็นชาวอิสราเอลที่แท้จริง หลอกไม่ได้” นักวิชาการบางคนกล่าวว่า พระเยซูกล่าวว่า “ก่อนที่ฟีลิปจะเรียกเจ้า เมื่อเจ้ายืนอยู่ใต้ต้นฟิก ข้าเห็นเจ้า” เป็นคำกล่าวที่มีพื้นฐานมาจากการพูดแบบชาวยิวจากคัมภีร์โทราห์ “นาธานาเอล” ยอมรับว่าพระเยซูเป็น “พระบุตรของพระเจ้า” และ “กษัตริย์ของชาวอิสราเอล” “นาธานาเอล” ปรากฏอีกครั้งในตอนจบของพระวรสารนักบุญยอห์น (ยอห์น 21:2) ว่าเป็นสาวกซึ่งพระเยซูมาปรากฏตัวให้เห็นที่ทะเลไทบีเรียสหลังจากทรงคืนพระชนม์

อ้างอิง

แก้
  1. กิจการของอัครทูต 1:13. พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับมาตรฐาน
  2. Encyclopedia Britannica, micropedia. vol. 1, p. 924. Chicago:Encyclopedia Britannica, Inc., 1998. ISBN 0-85229-633-0.
  3. John P. Meier, A Marginal Jew Volume 3, Doubleday, 2001. p.199-200. ISBN 0-385-49663-4

ดูเพิ่ม

แก้