ฟีลิปอัครทูต

ฟีลิปอัครทูต[1] (อังกฤษ: Philip the Apostle) เป็นอัครทูตคนหนึ่งของพระเยซู คริสต์ศาสนิกชนเชื่อสืบกันมาว่าเขาได้เผยแผ่ศาสนาในประเทศกรีซ ประเทศซีเรีย และฟริเจีย จนถึงแก่กรรมเพราะถูกตรึงกางเขนที่เมืองเฮียราโพลิส ในปี ค.ศ. 80

นักบุญในศาสนาคริสต์
นักบุญฟีลิป
Apostle Philip on St.Isaac cathedral (SPb).jpg
รูปปั้นของนักบุญฟีลิปอัครทูตที่มหาวิหารเซนต์ไอแซ็ค ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่สหพันธรัฐรัสเซีย
อัครทูตและมรณสักขี
วันเสียชีวิต ราว ค.ศ. 80
เสียชีวิตที่ ที่เฮียราโพลิส
นิกาย โรมันคาทอลิก

แองกลิคัน
ลูเทอแรน
ออร์ทอดอกซ์
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
คอปติกออร์ทอดอกซ์

วันฉลอง 3 พฤษภาคม (โรมันคาทอลิก), 14 พฤศจิกายน (ออร์ทอดอกซ์), 1 พฤษภาคม (แองกลิคัน)
สัญลักษณ์ ชายแก่มีหนวด, นักบุญ, ชายถือตะกร้าขนมปังและกางเขนแบบเตา
องค์อุปถัมภ์ ช่างทำหมวก ประเทศอุรุกวัย
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

คริสตจักรโรมันคาทอลิกกำหนดให้วันฉลองนักบุญฟีลิปและนักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัส อยู่ในวันเดียวกันคือวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ขณะที่คริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์จัดการฉลองในวันที่ 14 พฤศจิกายน

ที่หอสมุดนักฮัมมาดี เมื่อปี ค.ศ. 1905 พบว่ามีพระวรสารนอกสารบบอยู่เล่มหนึ่ง เรียกกันว่า "พระวรสารนักบุญฟิลิป" เพราะในพระวรสารดังกล่าวปรากฏชื่อฟิลิปเป็นอัครทูตเพียงคนเดียว แต่ชื่อผู้เขียนตัวจริงไม่ได้ระบุไว้

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข