ขนส่ง (บริษัท)

(เปลี่ยนทางจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด)

หน้านี้เป็นหน้าบทความที่กล่าวถึง บริษัท ขนส่ง จำกัด สำหรับบทความอื่นดูเพิ่มเติมได้ที่ ขนส่ง

บริษัท ขนส่ง จำกัด
Logo-transport.jpg
ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของกระทรวงคมนาคม
ที่ตั้ง999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประเภทรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดในประเทศไทย
ผู้อำนวยการจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
สำนักงานใหญ่999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์บริษัทขนส่ง จำกัด
การให้บริการ
เริ่มดำเนินงาน13 กรกฎาคม พ.ศ. 2473
จำนวนขบวน800 คัน

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2473 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เดินอากาศ จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ขนส่ง จำกัด ในปี พ.ศ. 2482[1]โดย ปัจจุบัน พลตรี สุรพล ตาปนานนท์ เป็นประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

การดำเนินงานแก้ไข

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีหน้าที่ในการดำเนินการด้านการบริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจำทาง ระหว่างกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั้งระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัด รวมถึงให้เอกชนเข้ามามีส่วนดำเนินการในรูปของรถร่วมเอกชน บริษัท ขนส่ง จำกัด ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการจัดระเบียบการเดินรถทั้งของบริษัทเองและรถร่วมให้เป็นระเบียบ รวมทั้งการให้บริการด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งสามารถแบ่งขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจได้ เป็น 3 ธุรกิจ คือ

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-05-10. สืบค้นเมื่อ 2010-07-13.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข