ซูโครส

(เปลี่ยนทางจาก น้ำตาลซูโครส)

ซูโครส (อังกฤษ: Sucrose) เป็นไดแซ็กคาไรด์ชนิดหนึ่ง มีชื่อสามัญว่า น้ำตาลทราย (table sugar) ซูโครส 1 โมเลกุลประกอบด้วยมอโนแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุลได้แก่กลูโคสและฟรุคโตส

ซูโครส
Skeletal formula of sucrose
Ball-and-stick model of sucrose
3d animation of sucrose
ชื่อตาม IUPAC β-D-Fructofuranosyl α-D-glucopyranoside
ชื่ออื่น
 • น้ำตาล;
 • Saccharose;
 • α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside;
 • β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside;
 • β-(2S,3S,4S,5R)-fructofuranosyl-α-(1R,2R,3S,4S,5R)-glucopyranoside;
 • α-(1R,2R,3S,4S,5R)-glucopyranosyl-β-(2S,3S,4S,5R)-fructofuranoside;
 • Dodecacarbon monodecahydrate;
 • ((2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxapent-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxahexane-3,4,5-triol)
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [57-50-1][CAS]
PubChem 5988
DrugBank DB02772
ChEBI 17992
RTECS number WN6500000
SMILES
 
InChI
 
ChemSpider ID 5768
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C12H22O11
มวลต่อหนึ่งโมล 342.30 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ ของแข็งสีขาว
ความหนาแน่น 1.587 g/ซm3 (1,585 oz/cu ft), ของแข็ง
จุดหลอมเหลว

None; decomposes at 186°C (367°F; 459 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ ~200 g/dL (25 °C (77 °F)) (see table below for other temperatures)
log P −3.76
โครงสร้าง
โครงสร้างผลึก Monoclinic
Space group P21
อุณหเคมี
1,349.6 kcal/mol (5,647 kJ/mol)[1] (Higher heating value)
ความอันตราย
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
0
0
 
U.S. Permissible
exposure limit (PEL)
TWA 15 mg/m3 (total) TWA 5 mg/m3 (resp)[3]
LD50 29700 mg/kg (ปาก, หนู)[2]
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
สารประกอบที่เกี่ยวข้อง แลกโตส
มอลโทส
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

องค์ประกอบ(Composition)แก้ไข

ซูโครสประกอบด้วยโมเลกุลของ กลูโคส(glucose) 1 โมเลกุล เชื่อมต่อกับโมเลกุลของฟรักโทส (fructose) 1 โมเลกุล ด้วยพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) สูตรเอมไพริกัลของซูโครส คือ C12H22O11 และชื่อเคมีคือ β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside. ( α(1-2) pronounced alpha-one-two )

การผลิต (Production)แก้ไข

ในประเทศไทยและประเทศในแถบเมืองร้อนสามารถผลิตซูโครสในระดับอุตสาหกรรมได้จาก อ้อย (sugar cane) ส่วนประเทศในแถบเมืองหนาวจะใช้ หัวบีทเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต น้ำตาลที่ได้จากอุตสาหกรรมเหล่านั้นเรียกว่า "น้ำตาลทราย" โดยระหว่างกระบวนการผลิตจะถูกทำให้ขาวโดยการฟอกสีและนำไปตกผลึก (crystallized) ก่อนที่จะบรรจุเพื่อส่งจำหน่าย

อ้างอิงแก้ไข

 1. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 49th edition, 1968-1969, p. D-188.
 2. "57-50-1 - CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N - Sucrose [JAN:NF]". ChemIDplus. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-08-12. สืบค้นเมื่อ 2014-08-10.
 3. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. "#0574". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).

ดูเพิ่มแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข

 • Yudkin, J.; Edelman, J.; Hough, L. (1973). Sugar: Chemical, Biological and Nutritional Aspects of Sucrose. Butterworth. ISBN 978-0-408-70172-3.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข