พระองค์เจ้านโรดม นรินทเดช (Norodom Norindeth) เป็นเชื้อพระวงศ์ในสายสกุลนโรดมของกัมพูชา และเป็นนักการเมืองระหว่าง พ.ศ. 2483 – 2503 เป็นผู้ก่อตั้งพรรคเสรีนิยมที่เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกในกัมพูชา[1]

พระองค์เจ้านโรดม นรินทเดช
พระองค์มจะ
ประสูติพ.ศ. 2449
พนมเปญ กัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2518
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
(สายราชสกุลนโรดม)
พระราชบิดาพระองค์เจ้านโรดม สัตถาวงศ์
พระราชมารดาพระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ ปิ่นดาราสุทธาเรศ
พระองค์มจะ
พระองค์เจ้านโรดม นรินทเดช
หัวหน้าพรรคพรรคเสรีนิยมกัมพูชา
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2498
ก่อนหน้าผู้ก่อตั้งพรรค
ถัดไปยุบพรรค (รวมกับพรรคสังคมราษฎรนิยม)
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรคการเมืองพรรคเสรีนิยม (พ.ศ. 2489 - 2498)
พรรคสังคมราษฎรนิยม (พ.ศ. 2498 - 2513)
ผลงานเด่นผู้ก่อตั้งพรรคพรรคเสรีนิยมที่เป็นพรรคการเมืองพรรคแรกในกัมพูชา

พระองค์มจะ นโรดม นรินทเดช ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2449 เป็นพระโอรสของพระองค์เจ้านโรดม สัตถาวงศ์ ประสูติแต่พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ ปิ่นดาราสุทธาเรศ และเป็นพระราชนัดดาของพระบาทสมเด็จพระนโรดม พรหมบริรักษ์ กษัตริย์กัมพูชา สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปารีส หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2484 พระองค์มจะ นโรดม นรินทเดช ได้เป็นหนึ่งในตัวเลือกในการขึ้นครองราชสมบัติ เช่นเดียวกับสมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์ มุนีเรศ และพระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต แต่ในที่สุด ฝรั่งเศสเลือกนักองค์ราชวงศ์ นโรดม สีหนุ ซึ่งมีพระชนมายุ 19 พรรษาเป็นกษัตริย์[2] โดยพระองค์มจะ นโรดม นรินทเดช เป็นสมาชิกของคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

ใน พ.ศ. 2489 พระองค์มจะ นโรดม นรินทเดช ได้ก่อตั้งพรรคเสรีนิยมหรือชื่อเดิมคือพรรครัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของกัมพูชา พรรคนี้นิยมฝรั่งเศส และสนับสนุนการปกครองตัวเองโดยยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝรั่งเศส พระองค์ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชนชั้นสูง กลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์ และชนกลุ่มน้อยชาวจาม[1] นโยบายของพรรคตรงข้ามกับพรรคประชาธิปไตยของนักองค์มจะ สีสุวัตถิ์ ยุทธวงศ์ และเอียว โกเอียส ซึ่งเป็นพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหัวรุนแรงและเรียกร้องเอกราช ทำให้พรรคเสรีนิยมได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสที่ต้องการคงอำนาจของตนไว้ในกัมพูชา พรรคประชาธิปไตยประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งแรกและได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ จนกระทั่งเอียว โกเอียส ถูกลอบสังหารใน พ.ศ. 2493 และมีผู้ตั้งข้อสงสัยมายังพรรคเสรีนิยมของพระองค์มจะ นโรดม นรินทเดช[3]ทำให้พระองค์ต้องลี้ภัยไปปารีส เพราะมีหลักฐานว่าพระองค์มีความเกี่ยวข้องกับผู้ร้าย.[4] พรรคเสรีนิยมมีอำนาจในสภาระยะหนึ่งเพราะความปั่นป่วนภายในพรรคประชาธิปไตย

พระองค์มจะ นโรดม นรินทเดช กลับสู่กัมพูชาใน พ.ศ. 2494 พระองค์ออกจากพรรคเสรีนิยมมาเข้าร่วมกับพรรคสังคมราษฎรนิยมของพระนโรดม สีหนุ ที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 หลังจากนั้น ได้เป็นตัวแทนถาวรของกัมพูชาในยูเนสโก[5] และได้เป็นเอกอัครราชทูตระจำยูโกสลาเวีย (พ.ศ. 2504 – 2506) และพม่า (พ.ศ. 2507 – 2510) หลังจากเขมรแดงยึดกรุงพนมเปญได้ พระองค์เป็นหนึ่งในเชื้อพระวงศ์ที่ถูกเขมรแดงสังหารอ้างอิงผิดพลาด: พารามิเตอร์ในป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 Corfield, J. The History of Cambodia, ABC-CLIO, 2009, p.42
  2. Corfield, J. Khmers Stand Up! A history of the Cambodian government, Monash University, 1994, p.6
  3. Kiernan, B. How Pol Pot Came to Power, Yale UP, 2004, p.72
  4. Corfield, 1994, p.13
  5. UNESCO and Cambodia