นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์

นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 3 สมัย พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และอดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอ่างทอง

นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
23 มีนาคม พ.ศ. 2547 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2482 (80 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2482 เป็นชาวจังหวัดอ่างทอง จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนอำนวยศิลป์ ธนบุรีตามลำดับ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การทำงานแก้ไข

เคยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธรรม (พ.ศ. 2517) เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2518[1] ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคชาติไทย และเป็นสมาชิกวุฒิสภา[2] ในระหว่างปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2543 และเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทองที่มาจากการเลือกตั้งชุดแรก ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549 และได้รับตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และเป็น ส.ส.สัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[3] และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ[4] และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. อีกด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. แจ้งความกระทรวงพาณิขย์ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23
  4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)
  6. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ชั้นสายสะพาย สมาชิกวุฒิสภา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗)