สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 2 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์ แก้

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดอ่างทองมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายเกริ่น แสนโกศิก

เขตเลือกตั้ง แก้

การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด   1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอ่างทอง, อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ (ยกเว้นตำบลม่วงเตี้ย)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอไชโย, อำเภอโพธิ์ทอง, อำเภอแสวงหา, อำเภอสามโก้ และอำเภอวิเศษชัยชาญ (เฉพาะตำบลม่วงเตี้ย)
  2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด   2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอ่างทอง, อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ (ยกเว้นตำบลม่วงเตี้ย)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอไชโย, อำเภอโพธิ์ทอง, อำเภอแสวงหา, อำเภอสามโก้ และอำเภอวิเศษชัยชาญ (เฉพาะตำบลม่วงเตี้ย)
  2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด   1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอ่างทอง, อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ (ยกเว้นตำบลม่วงเตี้ยและตำบลสาวร้องไห้)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอไชโย, อำเภอโพธิ์ทอง, อำเภอแสวงหา, อำเภอสามโก้ และอำเภอวิเศษชัยชาญ (เฉพาะตำบลม่วงเตี้ยและตำบลสาวร้องไห้)
  2 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต แก้

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495 แก้

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายเกริ่น แสนโกศิก
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายบุญศรี จันทนชาติ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายวิรัตต์ ศุขะพันธุ์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายชึ้น อยู่ถาวร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ)
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 พลตรี หลวงวิสิษฐยุทธศาสตร์

ชุดที่ 8–10; พ.ศ. 2500–2512 แก้

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พลตรี หลวงวิสิษฐยุทธศาสตร์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายวิรัตน์ ศุขะพันธ์
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายวิรัตน์ ศุขะพันธ์

ชุดที่ 11–20; พ.ศ. 2518–2539 แก้

      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชากรไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายบุญส่ง ภู่พานิช นายอรุณ เอี่ยมเอก
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายหิรัญ ช่วงฉ่ำ นายสุรชัย บุญแสง
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายเสน่ห์ ไชยรัตนะ
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกมล เสมอเหมือน
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548 แก้

      พรรคชาติไทย
      พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย
2 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550 แก้

      พรรคชาติไทย
      พรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายภคิน ปริศนานันทกุล
(แทนนายสมศักดิ์)
นายภราดร ปริศนานันทกุล

ชุดที่ 24-26; พ.ศ. 2554-2566 แก้

      พรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายภราดร ปริศนานันทกุล นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายภราดร ปริศนานันทกุล ยุบเขต 2
ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล

รูปภาพ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้