นาม พูนวัตถุ (24 กรกฎาคม 2453 - 19 ตุลาคม 2550)[2] เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ[3]

นาม พูนวัตถุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
นายกรัฐมนตรีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด24 กรกฎาคม[1] พ.ศ. 2453[2]
เสียชีวิต19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 (97 ปี)[2]

ประวัติ แก้

นาม พูนวัตถุ เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 เข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก[4]

นาม พูนวัตถุ เป็นข้าราชการพลเรือนชาวไทย เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงเศรษฐการ ผลงานที่โดดเด่นในขณะนั้นคือ การยกร่างพระราชบัญญัตินักบัญชี โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจัดตั้งสภาการบัญชีขึ้น เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีทำนองเดียวกับเนติบัณฑิตยสภาและแพทยสภา ซึ่งต่อมากลายเป็นพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 เป็นจุดกำเนิดของสภาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย[5] เขาเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดี และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2507[3]

นาม พูนวัตถุ เป็นนักธุรกิจในกิจการอุตสาหกรรมผลิตและค้าอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม โดยเคยเป็นหุ้นส่วนในบริษัท อาหารสยาม จำกัด ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513

นาม พูนวัตถุ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในปี พ.ศ. 2519 ทำหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 พ.ศ. ...

ต่อมาหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519 นาม ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520[6]

นาม พูนวัตถุ ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์. ความสุขที่สมบูรณ์
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 หนังสือที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ นายนาม พูนวัตถุ [1][ลิงก์เสีย] สืบค้นจากหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ออนไลน์
 3. 3.0 3.1 วารสารข้าราชการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2507
 4. ประวัติโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
 5. กว่าจะเป็น "สภาวิชาชีพบัญชี"
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2009-02-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๔๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๑ ง หน้า ๒๔๗๒, ๓ สิงหาคม ๒๔๘๖
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒๔, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘
ก่อนหน้า นาม พูนวัตถุ ถัดไป
สุธี นาทวรทัต    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(11 พฤศจิกายน 2520 – 21 ธันวาคม 2521)
  อบ วสุรัตน์