นักบุญมัทธีอัส

นักบุญมัทธีอัส[1] (กรีก: Ματθίας; อังกฤษ: Matthias) เป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ เสียชีวิตเมื่อราว ค.ศ. 80 ในหนังสือกิจการของอัครทูตกล่าวถึงนักบุญมัทธีอัสว่าเป็นหนึ่งในอัครทูตสิบสองคน โดยท่านได้รับเลือกจากอัครทูตที่เหลืออยู่สิบเอ็ดคนเพื่อแทนยูดาส อิสคาริโอท ที่ทรยศพระเยซูแล้วฆ่าตัวตายไป[2] หลังจากได้รับเลือกเป็นอัครทูตแล้ว มัทธีอัสกับอัครทูตคนอื่น ๆ ก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมกันในเทศกาลเพนเทคอสต์ ซึ่งเป็นวันที่ 50 หลังจากการคืนพระชนม์ของพระเยซู

นักบุญในศาสนาคริสต์
นักบุญมัทธีอัส
Saint Matthias.PNG
อัครทูต
วันเกิด ศตวรรษที่ 1
เกิดที่ ยูเดีย, จักรวรรดิโรมัน
วันเสียชีวิต ราว ค.ศ. 80
เสียชีวิตที่ เยรูซาเลม, ยูเดีย หรือ Colchis (ปัจจุบันคือประเทศจอร์เจีย)
นิกาย โรมันคาทอลิก
แองกลิคัน
ลูเทอรัน
ออร์ทอดอกซ์
วันฉลอง 14 พฤษภาคม (โรมันคาทอลิก, แองกลิคัน)
9 สิงหาคม (อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์)
24 กุมภาพันธ์ (ลูเทอแรน)
องค์อุปถัมภ์ ผู้ติดสุราเรื้อรัง, ช่างไม้,
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

คริสตจักรโรมันคาทอลิกยกย่องอัครทูตมัทธีอัสเป็นนักบุญ เดิมจัดวันฉลองท่านในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ต่อมาจึงย้ายมาเป็นวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี[3]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข