นนทก ในรามเกียรติ์ หรือ (อังกฤษ: Bhasmasura Praveen, Bhasmasur Praveen หรือ สันสกฤต: भस्मासुर, Bhasmāsura Praveen) นนทกเคยเป็นพรหมมาก่อน แต่อิจฉาริษยารุ่นน้องที่ได้รับตำแหน่งไปแทน จึงถูกพระอิศวร(หรือพระศิวะ) สาปให้เป็นยักษ์ล้างเท้าอยู่เชิงบันไดเขาไกรลาศเป็นเวลาโกฏิปี นนทกถูกเหล่าเทวดากลั่นแกล้งตีหัวดึงผมจนเขาหัวล้าน นนทกจึงขึ้นไปขอพรจากพระอิศวร และได้รับพรนิ้วเพชรชี้ไปที่ผู้ใดผู้นั้นต้องตาย และลงไปสร้างความเดือนร้อนแก่เหล่าเทวดา พระอิศวรจึงสั่งให้พระนารายณ์(หรือพระวิษนุ) แปลงเป็นอัปสร(หรือนางโมหิณี)มาล่อหลอกให้นนทกร่ายรำชี้นิ้วไปที่ขาตนเองจนเจ็บปวดเสียหลักล้มลง เมื่อนนทกรู้ความจริงจึงต่อว่าพระนารายณ์และบอกว่าหากใครมีอำนาจมากกว่าย่อมชนะแน่นอน พระนารายณ์ได้ยินเช่นนั้นจึงบอกให้ นนทกไปเกิดใหม่ให้มีอำนาจมากกว่าตน เป็นยักษ์สิบเศียรยี่สิบมือ ส่วนตนนั้นจะไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาและจะลงไปประจันหน้ากันเบื้องล่าง นนทกและพระนารายณ์จึงเป็นต้นกำเนิดของทศกัณฐ์และพระรามในรามเกียรติ์

ภาพ Bhasmasura Praveen-Mohini โดย ราชา รวิ วรรมา นนทกกำลังชี้นิ้วไปที่ตนเองตามการร่ายรำของนางโมหิณีโดยมีพระศิวะมองอยู่หลังต้นไม้

อ้างอิงแก้ไข