ฉบับร่าง:ธนพร ศรีวิราช

(เปลี่ยนทางจาก ธนพร ศรีวิราช)
  • ความคิดเห็น: อ้างอิงไม่ได้กล่าวถึงท่านนี้อย่างมีนัยสำคัญ ควรอ้างอิงถึงประวัติ การทำงาน
    เขียนให้มากกว่านี้ Kaoavi (คาโอะเอวีไอ) (คุย) 21:06, 14 พฤษภาคม 2567 (+07)

ธนพร ศรีวิราช
เหรัญญิกพรรคเศรษฐกิจไทย
ดำรงตำแหน่ง
18 มีนาคม พ.ศ. 2565 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด5 ธันวาคม พ.ศ. 2537 (29 ปี)
จังหวัดพะเยา
พรรคการเมืองพลังประชารัฐ
(2566—ปัจจุบัน)
คู่อาศัยธรรมนัส พรหมเผ่า

ธนพร ศรีวิราช (เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537) เป็นนางสาวไทย 2559 อดีตข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) อดีตเหรัญญิกพรรคเศรษฐกิจไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

ประวัติ

แก้

ธนพร ศรีวิราช เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และจบปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชีวิตครอบครัว ธนพรเข้าพิธีหมั้นกับธรรมนัส พรหมเผ่า และอยู่อาศัยด้วยกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตร-ธิดานอกสมรส จำนวน 2 คน

การประกวด

แก้

งานการเมือง

แก้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ธนพรลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 16[1] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

อ้างอิง

แก้