ธนบัตร 1000 บาท

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ธนบัตร 1000 บาท (อังกฤษ: 1000 Baht Banknotes) เป็นธนบัตรหมุนเวียนในสกุลเงินบาท เริ่มออกใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2445 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธนบัตร 1000 บาทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นธนบัตรไทยแบบที่ 15, 16 และ 17

1000 บาท
(ประเทศไทย)
มูลค่า1000.00 บาท
ความกว้าง162 มม.
ความสูง72 มม.
องค์ประกอบเพื่อความปลอดภัยลายน้ำ, ลายเส้นนูน, ภาพซ้อนทับ, ตัวเลขแฝง, อักษรเบรลล์, หมึกพิมพ์พิเศษ, แถบสี, แถบฟอยล์ภาพ 3 มิติ, หมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสง, กลุ่มดาวยูไรอัน
วัสดุที่ใช้กระดาษใยฝ้าย
ปีที่พิมพ์2445 – 2486, 2535 – ปัจจุบัน
ด้านหน้า
1000THB-17th-Banknote-Front.jpg
การออกแบบพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศ
วันที่ออกแบบ2560
ด้านหลัง
1000THB-17th-Banknote-Back.jpg
การออกแบบพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนครพนมทรงรับดอกบัวจากหญิงชรา ตุ้ม จันทนิตย์ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงงาน ณ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ออกแบบ2560

ธนบัตรรุ่นปัจจุบันและรายละเอียดแก้ไข

ธนบัตรที่มีการใช้หมุนเวียนในปัจจุบันประกอบด้วย ธนบัตรรูปแบบ 15, 16, 17 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แบบ 17แก้ไข

แบบ 16แก้ไข

ธนบัตรไทยชนิดราคา 1,000 บาทแบบ 16 [1] ประกาศออกใช้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 [2]

สพหรับธนบัตรแบบ 16 รุ่นที่ 3 นั้นวันประกาศออกใช้คือ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และ วันจ่ายแลก : 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แบบ 15แก้ไข

ธนบัตรไทยชนิดราคา 1000 บาทแบบ 15 รุ่นที่ 1[3] ประกาศออกใช้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542[4]

สำหรับธนบัตรแบบ 15 รุ่นที่หนึ่ง วันประกาศออกใช้คือ 1 กันยายน พ.ศ. 2542และ วันจ่ายแลกคือ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

และสำหรับธนบัตรไทยชนิดราคา 1000 บาทแบบ 15 รุ่นที่ 2 แบบปรับปรุง เพิ่มฟอยล์สีเงินด้านหน้าธนบัตร[5] ประกาศออกใช้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548[6]

รุ่นที่สอง แบบปรับปรุง เพิ่มฟอยล์สีเงินด้านหน้าธนบัตร
 • วันประกาศออกใช้ : 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 • วันจ่ายแลก : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

แบบ 14แก้ไข

แบบ 6 ถึง 13แก้ไข

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 6 ถึง 13 มาใช้

แบบ 5แก้ไข

แบบ 4 (กรมแผนที่)แก้ไข

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 4 มาใช้

แบบ 4 (โทมัส)แก้ไข

แบบ 3แก้ไข

ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท สำหรับธนบัตรแบบ 3 มาใช้

แบบ 2แก้ไข

 • ด้านหน้า : ภาพลายเฟื่องประกอบรัศมี 12 แฉก
 • ด้านหลัง : ภาพพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 6

แบบ 1แก้ไข

 • ด้านหน้า : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • ด้านหลัง : เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียว
 • เริ่มออกใช้ : สมัยรัชกาลที่ 5

ธนบัตรปัจจุบันแก้ไข

ธนบัตรไทยชนิดราคา 1000 บาทแบบ 17

ธนบัตรที่ระลึกแก้ไข

แบบที่ระลึกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/1000_16.aspx
 2. https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryANdSeriesOfBanknotes/Pages/Current_Series_of_Banknotes.aspx
 3. https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/1000_15.aspx
 4. https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryANdSeriesOfBanknotes/Pages/Current_Series_of_Banknotes.aspx
 5. https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/1000_15.aspx
 6. https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryANdSeriesOfBanknotes/Pages/Current_Series_of_Banknotes.aspx