ทำเนียบกำลังรบในยุทธการที่เดียนเบียนฟู

นี่คือรายชื่อกองกำลังที่ร่วมรบในยุทธการที่เดียนเบียนฟู ระหว่างสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง ซึ่งกองกำลังหลัก ๆ ได้แก่รายชื่อด้านล่างนี้

กองทัพประชาชนเวียดนามแก้ไข

  เวียดมินห์

ผู้บังคับบัญชาแก้ไข

 • ผู้บัญชาการ : พลเอก วอ เหวียน ยาป
 • หัวหน้าคณะเสนาธิการ : พลเอก เฮือง วัน ไท (Hoang Van Thaï)

ทหารราบแก้ไข

 • กองพล 304, นายพล Hoang Sam :
  • กรมทหารราบที่ 9 (กองพัน 353, 375, 400)
  • กรมทหารราบที่ 57 (กองพัน 265, 346, 418)
  • กองพัน ทหารปืนใหญ่ที่ 345
 • กองพล 308, นายพล Vuong Thua Vu :
  • กรมทหารราบที่ 36 (กองพัน 80, 84, 89)
  • กรมทหารราบที่ 88 (กองพัน 23, 29, 322)
  • กรมทหารราบที่ 102 (กองพัน 18, 54, 79)
  • กองพันทหารปืนใหญ่
 • กองพล 312, นายพล Le Trong Tan :
  • กรมทหารราบที่ 141 (กองพัน 11, 16, 428)
  • กรมทหารราบที่ 165 (กองพัน 115, 542, 564)
  • กรมทหารราบที่ 209 (กองพัน 130, 154, 166)
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 154
 • กองพล 316, นายพล Le Quang Ba :
  • กรมทหารราบที่ 98 (กองพัน 215, 439, 933)
  • กรมทหารราบที่ 174 (กองพัน 249, 251, ?)
  • กรมทหารราบที่ 176 (กองพัน 888, 970, 999)
  • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 980
 • กรมทหารอิสระที่ 148 :
  • กองพัน 900 (ไม่ครบอัตรากำลัง)
  • กองพัน 910
  • กองพัน 920
  • กองร้อยสรรพาวุธที่ 121
  • กองร้อยขนส่งที่ 523

ทหารปืนใหญ่แก้ไข

 • กองพลหนักที่ 351, นายพล Vu Hien :
  • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 45 (กองพัน 950, 954) (ปืนใหญ่ 105 มม. 24 กระบอก)
  • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 675 (กองพัน 83, 175, 275) (ปืนใหญ่ 75 มม.18 กระบอก และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. 20 กระบอก)
  • กรมทหารเครื่องยิงลูกระเบิดหนักที่ 237 (เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 82 มม. 30 กระบอก)
  • กรมทหารต่อสู้อากาศยานที่ 367 (ปืนกลต่อสู้อากาศยานขนาด 12.7 มม. 100 กระบอก และปืนใหญ่ขนาด 37 มม. ของสหภาพโซเวียต รุ่นปี ค.ศ. 1939 80 กระบอก)
  • กรมทหารช่างที่ 151
  • หน่วยเครื่องยิงจรวด (เครื่องยิงจรวดคัทยูซา 12 เครื่อง)

ตัวเลขประมาณการกำลังพลทั้งหมด 80,000 คน โดยร่วมทั้งหน่วยประจำการและหน่วยลำเลียงยุทโธปกรณ์

ประมาณการการสูญเสียราว 23,000 คน

หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือ (Groupement Opérationnel du Nord-Ouest - GONO)แก้ไข

  สหภาพฝรั่งเศส

ผู้บังคับบัญชาแก้ไข

 
ผู้บัญชาการฝ่ายฝรั่งเศสในยุทธการเดียนเบียนฟู: พลตรีเรเน กอญี (ถือไม้เท้า), พันเอกคริสตียอง เดอ กาสตรี (ไม่สวมหมวก), และพลจัตวาอองรี นาวาร์ (นั่งกลางภาพ)
 • กองบัญชาการ, พันเอก คริสตียอง เดอ กาสตรี
  • หน่วยย่อยด้านเหนือ (อานน์-มารี, กาบรีแอล), พันโท อังเดร ทรังการ์ (André Trancart)
  • หน่วยย่อยศูนย์กลาง (เบอาทรีซ, กลอดีน, ดอมีนีก, เอลียาน, อูแก็ตต์), พันโท ฌูลส์ โกเชร์ (Jules Gaucher) ต่อมาเปลี่ยนเป็น พันโท เลอเมอนิเยร์ (Lemeunier)
   Groupe Mobile 9 (GM 9)
   (I/13 DBLE, III/13 DBLE, I/2 REI, III/3 RTA)
  • หน่วยย่อยด้านใต้ (อีซาแบล), พันโท อันเดร ลาลังด์ (André Lalande)
   Groupe Mobile 6 (GM 6)
   (III/3 REI, II/1 RTA, V/7 RTA)
  • Groupement Aéroporté 2 (GAP 2), พันโท ปีแอร์ ลังเกลส์ (Pierre Langlais)
   (1 BEP, 8 BPC, 5 BPVN)
  • หน่วยปืนใหญ่, พันเอก ชาร์ล ปีร็อท (Charles Piroth)
   Groupement A, Major Alliou
   (III/10 RAC, 1 CEPML, 2 CMMLE)
   Groupement B, Major Guy Knecht
   (II/4 RAC, 11/IV/4 RAC, I GAACEO, 1 CMMLE)
  • หลังพันเอกปีร็อทเสียชีวิตในคืนระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม ค.ศ. 1954 ผู้เข้ารับหน้าที่แทนคือพันโท กีย์ วายยังต์ (Guy Vaillant) ในวันที่ 20 มีนาคม โดยมีพันโท โรแบง (Colonel Robin) เป็นผู้ช่วย

ทหารพลร่มแก้ไข

 • กองพันที่ 2 กรมทหารพลร่มไล่ล่าที่ 1 (II/1er RCP), Chef de bataillon Jean Bréchignac
 • กองพันพลร่มอาณานิคมที่ 1 (1er BPC), Capitaine Guy Bazin de Bezons
 • กองพันพลร่มอาณานิคมที่ 6 (6e BPC), Chef de bataillon Marcel Bigeard
 • กองพันพลร่มจู่โจมเร็วที่ 8 (8e BPC), Capitaine Pierre Tourret
 • กองพันพลร่มต่างด้าวที่ 1 (1er BEP), Chef de bataillon Maurice Guiraud
 • กองพันพลร่มต่างด้าวที่ 2 (2e BEP), Chef de bataillon Hubert Liesenfelt
 • กองพันพลร่มเวียดนามที่ 5 (5e BPVN, 5 Bawouan), Capitaine André Botella

ทหารราบแก้ไข

กองทหารต่างด้าว 
 • กองพันที่ 1 กึ่งกองพลน้อยที่ 13 กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส (I/13e DBLE), Chef de bataillon de Brinon
 • กองพันที่ 3 กึ่งกองพลน้อยที่ 13 กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส (III/13e DBLE), Chef de bataillon Paul Pégot
 • กองพันที่ 1 กรมทหารราบต่างด้าวที่ 2 (I/2e REI), Chef de bataillon Clémençon
 • กองพันที่ 3 กรมทหารราบต่างด้าวที่ 3 (III/3e REI), Chef de bataillon Henri Grand d'Esnon
กองทัพแอฟริกา 
 • กองพันที่ 2 กรมทหารตีรายเยอร์แอลจีเรียที่ 1(II/1er RTA), Capitaine Pierre Jeancenelle
 • กองพันที่ 3 กรมทหารตีรายเยอร์แอลจีเรียที่ 3(III/1e RTA), Capitaine Jean Garandeau
 • กองพันที่ 5 กรมทหารตีรายเยอร์แอลจีเรียที่ 7(V/7e RTA), Chef de bataillon Roland de Mecquenem
 • กองพันที่ 1 กรมทหารตีรายเยอร์โมร็อคโคที่ 4 (I/4e RTM), Chef de bataillon Jean Nicolas
 • 2e Groupement de Tabors Marocains
หน่วยรบอาณานิคม 
 • กองพันชนชาติไทที่ 2 (BT 2), Chef de bataillon Maurice Chenel
 • กองพันชนชาติไทที่ 3 (BT 3), Chef de bataillon Léopold Thimonnier
กองทัพชาวเวียดนาม 
 • กองพันเวียดนาม 301
หน่วยช่วยรบ 
 • กองร้อยไทขาว 2 กองร้อย, Capitaine Michel Duluat
 • Reliquats des Compagnies de Supplétifs Militaires (CSM) du 1er Groupement Mobile de Partisans Thaïs (GMPT 1), Capitaine Bordier, provenant de Lai Châu
  • Groupement Wième, Lieutenant Réginald Wième
   • กองร้อยช่วยรบที่ 431 (CSM 431)
   • กองร้อยช่วยรบที่ 432 (CSM 432)
   • กองร้อยช่วยรบที่ 434 (CSM 434)
  • กองร้อยช่วยรบที่ 413 (CSM 413)
  • กองร้อยช่วยรบที่ 414 (CSM 414)
  • กองร้อยช่วยรบที่ 415 (CSM 415)
  • กองร้อยช่วยรบที่ 433 (CSM 433)
  • กองร้อยช่วยรบที่ 272 (CSM 272)
  • กองร้อยช่วยรบที่ 341 (CSM 341)
  • กองร้อยช่วยรบที่ 416 (CSM 416)
  • กองร้อยช่วยรบที่ 424 (CSM 424)
  • กองร้อยช่วยรบที่ 248 (CM 248)

On notera que nombre d'unités ont été aérotransportées avec au moins une partie de leurs supplétifs.

ทหารม้ายานเกราะแก้ไข

ทหารปืนใหญ่แก้ไข

 • 2e Groupe du 4e Régiment d'Artillerie Coloniale (II/4 RAC), Chef de bataillon Guy Knecht, avec 12 obusiers de 105 mm M2A1
 • 3e Groupe du 10e Régiment d'Artillerie Coloniale (III/10 RAC), Chef de bataillon Alliou, avec 12 obusiers de 105 mm M2A1
 • 11e Batterie du 4e Groupe du 4e Régiment d'Artillerie Coloniale (11/IV/4 RAC), Capitaine Déal, avec 4 obusiers de 155 mm M114
 • 1 Section du 1er Groupe Antiaérien d'Artillerie Coloniale d'Extrême-Orient (1 GAACEO), Lieutenant Paul Redon, avec 4 affûts quadruples de mitrailleuses de 12,7 mm
 • Groupe de marche du 35e Régiment d'Artillerie Légère Parachutiste (GM/35 RALP), Chef de bataillon Millot, avec canons de 75 mm sans recul (SR)
 • Bataillon Artillerie Autonome Laotienne (BAAL), Capitaine Ladous
 • กองร้อยพลร่มเครื่องยิงลุกระเบิดหนักต่างด้าวที่ 1 (1 CEPML), Lieutenant Erwan Bergot, (เครื่องยิงลูกระเบิด 120 มม. 12 เครื่อง)
 • กองร้อยผสมเครื่องยิงลูกระเบิดหนักแห่งกองทหารต่างด้าวที่ 1 กรมทหารราบต่างด้าวที่ 3 (เครื่องยิงลูกระเบิด 120 มม. 8 เครื่อง)
 • กองร้อยผสมเครื่องยิงลูกระเบิดหนักแห่งกองทหารต่างด้าวที่ 2 กรมทหารราบต่างด้าวที่ 5 (เครื่องยิงลูกระเบิด 120 มม. 8 เครื่อง)

ทหารช่างแก้ไข

 • กรมทหารช่างที่ 31 (31 BG) (2 กองร้อย), Chef de bataillon André Sudrat
 • กรมทหารช่างพลร่มที่ 17 (17 CGP)

ทหารขนส่งแก้ไข

 • กองร้อยที่ 2 กองพันทหารขนส่งที่ 822 (2/822 BT)
 • กองร้อยที่ 2 กองพันทหารขนส่งที่ 823 (2/823 BT)
 • กองร้อยทหารพลร่มขนส่งที่ 342 (342 CPT)

เสนารักษ์แก้ไข

Médecin-Chef : Capitaine Le Damany

 • Antenne Chirurgicale Mobile n°29 (ACM 29), Commandant Paul Grauwin
 • Antenne Chirurgicale Mobile n°44 (ACM 44), Lieutenant Jacques Gindrey
 • Antenne Chirurgicale Parachutiste n°3 (ACP 3), Lieutenant Louis Résillot
 • Antenne Chirurgicale Parachutiste n°5 (ACP 5), Capitaine Ernest Hantz
 • Antenne Chirurgicale Parachutiste n°6 (ACP 6), Lieutenant Jean Vidal

หน่วยยุทธบริการแก้ไข

 • กองร้อยบังคับการที่ 71
 • กองร้อยบังคับการและบริการที่ 6
 • กองร้อยบังคับการและบังคับการที่ 9
 • 3e Compagnie de Transport de Quartier Général (3 CTQG)
 • 3e Compagnie de Munitions (3 CM) (détachement)
 • 730e Compagnie de Ravitaillement (730 CR) (Service des Essences) (Dépôt 81) (détachement)
 • 712e Compagnie de Circulation Routière (712 CCR)
 • 2e Section de la 5e Compagnie Réparation Matériel Légion Etrangère (2/5 CRMLE)
 • 3e Légion de Marche/Garde Républicaine Gendarmerie Mobile (3 LM/GRGM) (détachement)
 • Groupe d'Exploitation Opérationnel n.1 (GEO 1) (Service de l'Intendance)
 • 403e Boîte Postale Militaire (403 BPM) (antenne)

หน่วยการข่าวแก้ไข

 • Groupement Commandos n.8 du Groupe de Commandos Mixtes Aéroportés (GC 8/GCMA) (Partisans Méo), Capitaine Hébert
 • Détachement Opérations-Patrouilles (DOP)

กำลังทางอากาศแก้ไข

 • Groupe de Chasse 1/22 Saintonge (GC 1/22), équipé de Grumman F8F Bearcat
 • 21e Groupe Aérien d'Observation d'Artillerie (GAOA 21), équipé de Morane MS.500 Criquet
 • 23e Groupe Aérien d'Observation d'Artillerie (GAOA 23), équipé de Morane MS.500 Criquet (Muong Saï)
 • Détachement de Base Aérienne n.195 (DB 195)

En outre, le camp retranché bénéficie des moyens aériens de l'armée de l'air et de l'aéronavale.

L'effectif de la garnison au 7 mai 1954 se monte à 14 014 hommes comprenant les compagnies de services puis de logistique. L'armée française compte 2 293 morts dans ses rangs, et, sur les 11 721 soldats faits prisonniers, seulement 3 290 reviennent vivants en France.