กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส

กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Légion étrangère, อังกฤษ: French Foreign Legion) เป็นส่วนรัฐการทหารของกองทัพฝรั่งเศสก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1831 มีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากเป็นกองทหารที่ก่อตั้งขึ้นเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวที่สมัครใจรับรัฐการในกองทัพฝรั่งเศส โดยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายทหารฝรั่งเศส ต่อมาได้เปิดให้พลเมืองฝรั่งเศสสมัครเช่นกัน ซึ่งจนถึง ค.ศ. 2007 คิดเป็น 24% ของกำลังพล[1]

Légion Étrangère
Flag of legion.svg
ธงของกองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส
ประเทศ  ฝรั่งเศส
รูปแบบ กองทหารต่างด้าว (Foreign legion)
บทบาท Military force
กำลังรบ ราว 7,700 คน (11 กรมทหาร, 1 หน่วยปฏิบัติการย่อย)
กองบัญชาการ Aubagne (กองบัญชาการ)
Calvi (กรมทหารพลร่มต่างด้าวที่ 2)
ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ (5 กรม)
เฟรนช์เกียนา (กรมทหารราบที่ 3)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (กึ่งกองพลน้อยที่ 13)
มายอต (หน่วยปฏิบัติการย่อย)
สมญา The Legion (English)
La Légion (French)
คำขวัญ "Legio Patria Nostra" (The Legion is our Fatherland)

"Honneur et Fidélité" (Honour and Fidelity)
"Marche ou crève" (March or die, unofficial)

เพลงหน่วย Le Boudin
วันสถาปนา Camerone Day (30 เมษายน)
ผู้บังคับบัญชา
ผบ. ปัจจุบัน Brigade General Christophe de Saint Chamas
เครื่องหมายหน่วย
สัญลักษณ์
Grenade legion.svg
ป้ายชื่อหน่วยสำหรับติดแขนเสื้อ
BananeLEor.jpg
อักษรย่อ FFL (อังกฤษ)
LE (ฝรั่งเศส)

กองทหารต่างด้าวปัจจุบันรู้จักกันว่าเป็นหน่วยทหารหัวกะทิ ซึ่งการฝึกเน้นไม่เฉพาะแต่ทักษะทางทหารตามแบบเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งด้วย เนื่องจากชายมาจากหลายประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน การฝึกเช่นนี้จึงเป็นทางแก้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความเข้มแข็งพอให้พวกเขาทำงานเป็นทีมได้

ดูเพิ่มEdit

อ้างอิงEdit

แหล่งข้อมูลอื่นEdit

Books

แม่แบบ:กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส