กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส

กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Légion étrangère, อังกฤษ: French Foreign Legion) เป็นส่วนรัฐการทหารของกองทัพฝรั่งเศสก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1831 มีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากเป็นกองทหารที่ก่อตั้งขึ้นเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวที่สมัครใจรับรัฐการในกองทัพฝรั่งเศส โดยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายทหารฝรั่งเศส ต่อมาได้เปิดให้พลเมืองฝรั่งเศสสมัครเช่นกัน ซึ่งจนถึง ค.ศ. 2007 คิดเป็น 24% ของกำลังพล[1]

กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส
Légion étrangère
ธงของกองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส
ประจำการ10 มีนาคม ค.ศ. 1831
ประเทศ ฝรั่งเศส
เหล่ากองทัพบกฝรั่งเศส
รูปแบบกองทหารต่างด้าว (Foreign legion)
บทบาทกองทหาร
กำลังรบราว 7,700 คน (11 กรมทหาร, 1 หน่วยปฏิบัติการย่อย)
กองบัญชาการAubagne (กองบัญชาการ)
Calvi (กรมทหารพลร่มต่างด้าวที่ 2)
ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ (5 กรม)
เฟรนช์เกียนา (กรมทหารราบที่ 3)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (กึ่งกองพลน้อยที่ 13)
มายอต (หน่วยปฏิบัติการย่อย)
สมญาThe Legion (English)
La Légion (French)
คำขวัญ"Legio Patria Nostra" (The Legion is our Fatherland)

"Honneur et Fidélité" (Honour and Fidelity)

"Marche ou crève" (March or die, unofficial)
สีหน่วยRed and Green
เพลงหน่วยLe Boudin
วันสถาปนาCamerone Day (30 เมษายน)
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการปัจจุบันBrigade General Christophe de Saint Chamas
เครื่องหมายสังกัด
สัญลักษณ์
ป้ายชื่อหน่วยสำหรับติดแขนเสื้อ
อักษรย่อFFL (อังกฤษ)
LE (ฝรั่งเศส)

กองทหารต่างด้าวปัจจุบันรู้จักกันว่าเป็นหน่วยทหารหัวกะทิ ซึ่งการฝึกเน้นไม่เฉพาะแต่ทักษะทางทหารตามแบบเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งด้วย เนื่องจากชายมาจากหลายประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน การฝึกเช่นนี้จึงเป็นทางแก้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความเข้มแข็งพอให้พวกเขาทำงานเป็นทีมได้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

Books

แม่แบบ:กองทหารต่างด้าวฝรั่งเศส