ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 สายยโสธร–เลิงนกทา หรือ ถนนวารีราชเดช เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ มีระยะทางตลอดทั้งสาย 67.1 กิโลเมตร ผ่านอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดยโสธร ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ และอำเภอเลิงนกทา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169
ถนนวารีราชเดช
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ช่วงอำเภอเมืองยโสธร-อำเภอเลิงนกทา)
ความยาว67.1 กิโลเมตร (41.7 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศทิศใต้แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร
 
ปลายทางทิศทิศเหนือแยกวัดพรหมวิหาร ในเขตเทศบาลตำบลเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้

เริ่มต้นนับหลักกิโลเมตรที่ 0+000 จากสี่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร เข้าเขตอำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ และอำเภอเลิงนกทา สิ้นสุดที่แยกวัดพรหมวิหาร ในเขตเทศบาลตำบลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร รวมระยะทางทั้งสิ้น 67.1 กิโลเมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจรตลอดสาย และ 4-6 ช่องจราจร ในช่วงเขตเทศบาลตำบลทรายมูล เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เทศบาลตำบลคำเตย และช่วงเข้าอำเภอเลิงนกทา
ตลอดเส้นทางทางจากอำเภอเมืองยโสธร-อำเภอเลิงนกทา ได้ถูกกำหนดเป็นทางหลวงเอเชียสาย 121

การเรียกชื่อถนนถนนวารีราชเดช สันนิษฐานว่าน่าจะตั้งขึ้นจากราชทินนามของเจ้าผู้ครองเมืองยศสุนทร อันใช้ราชทินนาม สุนทรราชวงศา หรือ สุนทรราชเดช จึงนำคำว่า ราชเดช มาต่อท้ายกับคำว่า วารี ซึ่งหมายถึงแม่น้ำชีนั้นเอง

แก้

เขตควบคุม

แก้

ถนนวารีราชเดช แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

ถนนวารีราชเดช
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 ยโสธร - กุดชุม 2+234 - 37+241 35.007 หมวดทางหลวงยโสธร ยโสธร ยโสธร
2 0200 กุดชุม - เลิงนกทา 37+241 - 64+969 27.728 หมวดทางหลวงเลิงนกทา มุกดาหาร
รวม 2 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 62.735 กม.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง เก็บถาวร 2023-01-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน