ทางหลวงชนบท นม.3059

ทางหลวงชนบท นม.3059 หรือ สายแยก ทล. 201 (กม.ที่15+100) - บ้านห้วยบง หรือถนนห้วยทราย-ห้วยบง เป็นทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอสีคิ้ว กับตำบลห้วยบง จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางทางตลอดทั้งสาย 25.634 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ ตลอดทั้งสาย[1]

ทางหลวงชนบท นม. 3059
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว25.634 กิโลเมตร (15.928 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทล.201 ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทล.2256 ใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ชนิดผิวจราจร

แก้
  • ถนนลาดยาง 24.841 กิโลเมตร
  • ถนนคอนกรีต 0.793 กิโลเมตร
  • รวม 25.634 กิโลเมตร

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน นม.3059 ทางหลวงชนบท นม.3059 ทิศทาง: ห้วยทราย-ห้วยบง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
นครราชสีมา 0+000 แยกห้วยทราย   ทล.201 ไป อ.ด่านขุนทด   ทล.201 ไป อ.สีคิ้ว
นครราชสีมา 25+634 แยกห้วยบง   ทล.2256 ไป อ.ชัยบาดาล อ.ลพบุรี   ทล.2256 ไป อ.ด่านขุนทด
ตรงไป: ไป อ.เทพารักษ์
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. https://maintenance.drr.go.th/wp-content/uploads/2019/12/drr-2019-12-23_09-27-51_076997.pdf เก็บถาวร 2021-04-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ปี 2563 - สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท