เปิดเมนูหลัก

วันเดือนปีที่ออกฉายทั่วโลกแก้ไข

รายชื่อเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องทรามวัยกับไอ้ตูบแก้ไข

 1. Main Title (Bella Notte) /The Wag of a Dog's Tail
 2. Peace on Earth (Silent Night)
 3. It Has a Ribbon/Lady to Bed/A Few Mornings Later
 4. Sunday/The Rat/Morning Paper
 5. A New Blue Collar/Lady Talks To Jock & Trusty/It's Jim Dear
 6. What a Day!/Breakfast at Tony's
 7. Warning/Breakout/Snob Hill/A Wee Bairn
 8. Countdown to B-Day
 9. Baby's First Morning/What Is a Baby/La La Lu
 10. Going Away/Aunt Sarah
 11. The Siamese Cat Song/What's Going on Down There
 12. The Muzzle/Wrong Side of the Tracks
 13. You Poor Kid/He's Not My Dog
 14. Through the Zoo/A Log Puller
 15. Footloose and Collar-Free/A Night At The Restaurant/Bella Notte
 16. It's Morning/Ever Chase Chickens/Caught
 17. Home Sweet Home
 18. The Pound
 19. What a Dog/He's a Tramp
 20. In the Doghouse/The Rat Returns/Falsely Accused/We've Got to Stop That Wagon/Trusty's Sacrifice
 21. Watch the Birdie/Visitors
 22. Finale (Peace on Earth)

ผู้พากย์เสียงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข